10 Kasım 2018

Yeni! : “Amatör Denizci Eğitim ve Sınavlarına İlişkin Uygulama Talimatı – 2018” yayınlandı!

ile editör

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı 2023’e kadar “1 milyon amatör denizci” hedefi amaçlı “Amatör Denizci Eğitim ve Sınavlarına İlişkin Uygulama Talimatı” 24.Ekim.2018 tarihi itibari ile yayınlandı ve liman başkanlıklarına gönderildi.

Yeni talimata göre hali hazırda kullanılan ADES sistemi üzerinden verilen Amatör Denizci Eğitimleri ve GASM-Gemi Adamları Sınav Merkezi tarafından yapılan çevrimiçi (online) sınav sisteminin yanında Türkiye’deki tüm liman başkanlıklarında hafta sonları verilecek 4 saatlik kısa bir eğitim ve sınav ile katılan herkese ÜCRETSİZ olarak verilecek. Bu eğitim ve sınavlara katılacaklardan sınav harcı alınmayacak, sadece ADB belge harcı alınacaktır.

İlgili talimat aşağıdaki gibidir;

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE SINAVLARINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI (2018/4)

İLGİ: 02.03.2008 tarih ve 26804 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023‘e kadar; bir milyon Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı 02.10.2018 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

İlgi Yönetmeliğe göre Amatör Denizci Eğitim Sistemi (ADES); uzaktan eğitim programını tamamlayan veya İdare tarafından düzenlenecek olan eğitime katılanlara, Yönetmelikteki diğer şartları sağlamaları durumunda yine İdare tarafından belirlenen sınav yerlerinde ve tarihlerde yazılı veya internet ortamında bilgisayarda çevrimiçi olmak üzere sınav yapılmaktadır. Eğitim ve yazılı sınav uygulaması yapmak amacıyla;

1. Tüm liman başkanlıklarımızda amatör denizci sınav müracaatları alınacak ve ilgi Yönetmelikte belirtilen başvuru evrakları, gss.uab.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenerek kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

2. Eğitim ve yazılı sınavlar Ek-l liste “Sütun-l”de bulunan liman başkanlıklarında yapılacaktır.

3. Eğitim ve sınavlar Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından icra edilecektir.

4. Liman başkanlıklarında görevli ve tarafımızca uygun görülen personele bilahare eğitim verilerek (Eğiticilerin eğitimi), gemitrafik.com başarılı olan personele eğitim ve sınav yapma yetkisi verilecektir.

5. Ek-l liste “Sütun-2” de eğitim ve yazılı sınav yapılmayacak liman başkanlıkları yer almaktadır. Aynı listede bölgesinde eğitim ve sınav yapılmayacak liman başkanlıklarının, sınav başvurularını aldıktan sonra eğitim ve sınav yapılması için koordinasyon kuracakları ve ilişkilendirildikleri liman başkanlıkları da belirtilmiştir.

6. Eğitim ve sınav yapacak olan liman başkanlıkları ile başvuruları alan liman başkanlıkları, eğitim ve sınavların yapılacağı tarihin belirlenmesiyle ilgili koordineli olarak çalışacaktır.

7. Belirlenen eğitim ve sınav tarihleri İdaremize bildirilecektir.

8. Eğitim ve sınavlar öncesinde, belirlenen liman başkanlıklarında sınava girecek adaylara eğitim verilecektir.

9. Eğitim ve sınavlar hafta sonu yapılacak, ihtiyaç olması ve gerek duyulması halinde hafta içi de yapılabilecektir.

10. Eğitim ve sınavların yapılacağı yerler, sınav yapan liman başkanlıkları tarafından belirlenecek; varsa liman başkanlığı toplantı/konferans salonunda, yoksa veya katılımcı sayısına göre ihtiyaç duyulursa bölgelerindeki kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, gemitrafik.com, Milli Eğitim Bakanlığı bağlısı okul veya Halk Eğitim Merkezleri ile uygun görülecek sivil toplum örgütlerinin salonlarını kullanabileceklerdir.

11. Liman başkanlıkları tarafından yazımız tarihi itibari ile bölgelerindeki kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, liseler, sivil toplum örgütleri ve yerel halka gerekli duyurular yapılarak mümkün olan en kısa sürede sınavların organizasyonu işlemine başlanılacaktır.

12. ADES programını bitiren adaylara internetten çevrimiçi sınav yöntemiyle sınav yapılmasına devam edilecektir. Çevrimiçi sınavlar, mevcut durumda bünyelerinde çevrimiçi sınav merkezi bulunan liman başkanlıklarımızda yapılmaya devam edilecektir.

13. Sınava girecek adaylar, dilerse liman başkanlıklarımızda verilen eğitim yerine ADES programını da kullanarak eğitim alabilecek ve bu programı bitirdiklerini beyan ederek yazılı sınava katılabilecektir.

14. Eğitim ve sınav başvurusu yapan tüm adaylara, Ek-2’de örneği gönderilen ve basım aşamasında olup, bilahare dağıtımı yapılacak olan Amatör Denizci Eğitim Dökümanı verilecektir. Söz konusu döküman; www.didgm.gov.tr www.gemitrafik.com internet sitesinde de bulunmaktadır.

15. Yazılı veya çevrimiçi sınav yöntemiyle yapılan Amatör Denizci Belgesi sınavına başvuran adaylardan sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. Sadece, Harçlar Kanunu 7 sayılı tarifesinde belirlenen Amatör Denizci belge harcı alınacaktır.

Sınav başvuruları ve belge düzenlemesiyle ilgili hususlar Ek-3’dedir.

Gereğini rica ederim.
Selim DURSUN
Bakan Yardımcısı

 

EKLER:
1- Sınav yapılacak ve Başvuru Alacak Liman Başkanlıklarının Listesi
2- Amatör Denizci Eğitim Dökümanı
3- Sınav Başvuruları ve Belge Düzenlemesiyle İlgli Diğer Hususlar

—-
Ekleri ve talimatın orijinalini indirmek için tıklayınız;
AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE SINAVLARINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI (2018/4)