ANASAYFA    SİTE HAKKINDA    HABERLER    SERVİSLER    AIS SİSTEMLERİ    VHF DENİZ TELSİZİ    İLETİŞİM 

 
   
 

Deniz Seyir Haritaları
(Nautical Charts)

Burada denizcilikte seyir amaçlı kullanılan haritalardan Türkiye denizlerine ait bazı örnekler vereceğiz.

Deniz seyir haritaları Türkiyede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından üretilmektedir. Fakat bir kere üretilen harita o şekilde kalmaz, haritanın kapsadığı bölgede bir değişiklik (liman, iskele, batık, geçici inşaat çalışmaları ve doğal derinlik-şekil değişiklikleri vb.) olduğuda herkesin elindeki harita paftaları değiştirilemeyeceğinden "Denizcilere İlanlar" adıyla yayınlanan güncellemelerle ilgililere haber verilir, elinde bu duyurudan/değişiklikten/düzeltmeden etkilenen bir harita paftasına sahip denizciler ilgili değişikliği kendi haritalarına işlerler. Böylece en güvenilir ve güncel haritaya sahip olurlar. Üzerinde fazla miktarda düzeltme olan haritalar belirli aralıklarla ilgili düzeltmeleri içeren yeni baskıları ile değiştirilir.

 
   

Büyük çaplı gerçek harita paftalarının bilgisayara aktarılma işi biraz zaman aldığından yavaş yavaş ve parça parça haritaları buraya aktaracağız. Aşağıda altında detaylı bilgileri (ölçek, koordinat, boyut vb.) yazan paftalar elektronik ortama aktarımı tamamlanmış, download edebileceğiniz dökümanlardır.

yeni!
29 - Marmara Denizi (1:1.250.000)
(6889x4799px - jpg - 2.5MB)

2921 - İstanbul Boğazı (1:30.000)
(4411x6999px - jpg - 2.38MB)

 

Aşağıda bu aktarma çalışmalarına devam ettiğim diğer pafta numaralarını bulabilirsiniz.291 - İzmit Körfezi


2921_b - Güney Giriş         2921_a - Kuzey Girişi            2920 - İstanbul Adalar


2915 - Gölcük Limanı                                            2911 - İzmit Limanı


296 - Marmara Adalari                                                                                       


2994_c - Gemlik Körfezi                                             212 - Çanakkale Boğazı


212_a - Çanakkale Boğazı Kuzey Girişi

 
212_b - Çanakkale Boğazı Güney Girişi

 DİKKAT!
Bu sayfalardan göreceğiniz/indireceğiniz haritaları denizde gerçek seyir için kullanmayınız.
Gerçek seyir için
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 'nin hazırladığı (ve bayileri aracılığı ile sattığı) güncel haritaları kullanınız.

 
   
 > TAKİP EDİN! >>

(C) 2009-2010 - bilgi@gemitrafik.com 

.
 
D e s t e k ç i l e r i m i z
Sunucu Barındırma Hizmet Desteği
Truva Bilişim Çözümleri
Eğitim Desteği
Açık Deniz Akademi
Hizmet Desteği
TekneTransfer.com
  .  
UPS Desteği
ARTronic
Elektronik
Canlı Yayın Sunucusu Desteği
Yayındayiz.biz
VHF Marin Telsiz Desteği
Cihan Gemi Elektroniği

D e s t e k ç i   o l m a k   v e y a   r e k l a m   i m k a n l a r ı n ı    ö ğ r e n m e k   i ç i n   l ü t f e n   i l e t i ş i m   k u r u n u z .