barbaros-hpAlınışı, fiyatı, Türkiye’ye gelişi, şaibeli şekilde Türk bayrağına geçişi ve halen yabancı yönteminde işletilmesi olay olan Barbaros Hayreddin Paşa (Eski: Polarcus Samur) sismik araştırma gemisi Kardeniz’e çıktı! Read More


tubitak-marmaraSinop’a yapılmak istenen nükleer santral’in deniz deşarjları ile ilgili araştırma yapan R/V Tubitak Marmara gemisinin seyir izleri.

gemitrafik.com olarak ülkemiz yenilenebilir doğal enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, biogaz vb.) konusunda bir cennet iken, tamamiyle dışa bağımlı, henüz test edilmemiş, geleceği (atıkları, sökümü vb.) belirsiz ve olası bir kaza durumunda tüm Türkiye ve bölgeyi yaşanmaz hale getirecek nükleer enerji yatırımlarına KARŞIYIZ!

Ülkemizdeki elektrik altyapısındaki %30’ları geçen kayıp-kaçak oranlarının gelişmiş ülke seviyelerine (%10-15) çekilmeden yeni enerji yatırımları yapılması ve var olan enerji altyapısını hiçbir yatırım yapmayan özel sektöre peşkeş çekilmesi hırsızlığın ve yolsuzluğun diğer bir şekli olduğu açıktır! Read More