ANASAYFA    SİTE HAKKINDA    HABERLER    SERVİSLER    AIS SİSTEMLERİ    VHF DENİZ TELSİZİ    İLETİŞİM 

 
 

 

VHF Nedir?

VHF (Very High Frequency) 30-300MHz arasındaki radyo dalgalarının ismidir. Radyo, televizyon yayınları veya telsiz yayınlarının bir kısmı bu frekans bandını kullanarak yapılır. Bunlar dışında telsiz modemler, amatör istasyonlar, hava trafik kontrol ve benzeri teknik pek çok kullanım alanı vardır.

Kapsama alanı ne kadar?

Telsiz sistemlerinde kapsama alanı tamamiyle kullanılan donanıma, antenin denizden yüksekliğine ve hava şartlarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Fakat ideal şartlarda 25 Watt çıkış gücüne sahip bir deniz telsizi yaklaşık 50-60NM (Deniz Mili - 90-110km) mesafede etkili olabilir. Fakat küçük bir teknenin üzerine monte edilmiş (denizden fazla yükseğe monte edilmemiş) anten ile 9-10NM (15-18km) civarlarında ancak etkili görüşme sağlayabilir.

VHF Deniz Telsizi (Marin Telsiz) Nedir?

Deniz telsizi (Marin Telsiz - VHF Marine Radio), Radyo Telefon gibi farklı isimlerle alınan sistem VHF frekans bandında çalışan, deniz araçlarının birbirleri ile veya kara ile görüşmesi amacıyla kullanılan telsiz sistemidir. Bu sistem VHF frekans bandında 156-174MHz arasındaki frekansları kullanır.

Ne amaçla Kullanılır?

VHF Deniz telsizinin asıl amacı kapsama alanı içinde deniz araçlarının haberleşmesini sağlamaktır. Fakat bunun yanında her türlü arama kurtarma çalışması, denizdeki tehlikeli durumlar, acil durumlar, bilgilendirme ve hava durumu gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.

Aşağıda bu amaçlarla uluslarası otoritelerce belirlenmiş VHF Deniz Telsiz Bandı Frekans listesini bulabilirsiniz.

 
 

Kapsama alanı demişken
deniz telsiz cihazlarının çıkış güçleri hakkında bir açıklama eklemek gerekir. VHF deniz telsiz cihazları 1W veya 25W çıkış ücünde olabilir. Bunun sebebi gerekmediği yerlerde fazla güçlü sinyal gönderip çevredeki başka telsiz cihazları ile çakışma (enterferans-girişim) olmasın ve gereksiz konuşma kirliliği oluşmaması amacıyladır. Liman içi görüşmeler ve gemi dahilinde yapılan görüşmeler gibi. Bu amaçla 15 ve 17. kanallar gemi içi kullanıma tahsis edilmiş ve en çok 1W gücünde kullanılabilir. Bunun dışında 16. acil durum - çağrı kanalı dışında tüm kanallar için istenildiğinde telsiz cihazınının üzerinden High/Low (Yüksek-Düşük) çıkış ayarı yapılabilir. Eski nesil bir cihaz kullanıyorsanız buna uymak için cihazınızın çıkış gücünü üzerindeki ayardan değiştirmeniz gerekir, yeni cihazlar ise 15 ve 17. kanallarda otomatik olarak düşük çıkış gücünü seçerler. 1W güç ile yaklaşık 2NM (3,5-4km) mesafe içinde görüşme yapılabilir.

Hangi kanallar kullanılır?

VHF Deniz Telsiz görüşmeleri için VHF bandında 156-174MHz arasında toplam 55 uluslarası kanal vardır. (1-28 ile 60-88 arası), bu kanallardan 75 ve 76. kanallar 16 nolu çağrı ve acil durum kanalının altına ve üstüne geldiği için 16. kanalla etkileşim (enterferans) olmasın diye kullanılması yasaktır. (Güncelleme: Yeni düzenlemelere göre 75 ve 76. kanallar sadece 1W gücünde kullanılmak üzere açılmıştır.)

Bu kanallardan 35 tanesi DUBLEX geri kalan 20 adedi ise SIMPLEX özellikte çalışmaktadır. Dublex kanallarda aynı anda hem konuşma hem dinleme yapılabilir, Simplex kanallar ise tek yönlü görüşme yapılabilir. Bunların listesini yandaki tabloda görebilirsiniz.

Temel olarak 16. kanal (156.800MHz) uluslarası acil durum, bilgilendirme ve çağrı kanalıdır. Tüm tehlike (emergency), aciliyet (urgency) ve emniyet (security) istekleri ve tüm çağrılar bu kanalda yapılır.
Normal çağrılarda karşı karşı taraf ile ilk irtibat kurulduğunda uygun başka bir kanal numarası verilir ve görüşmeye o kanaldan devam edilir. Acil durumlar dışında 16. kanal kesinlikle görüşme yapmak için kullanılmaz, meşgul edilmez. 16. kanal normal çağrılar için en çok 1dk, test ve denemeler için 10sn meşgul edilebilir.

Dualwatch denilen özelliğe sahip telsiz cihazlarında aynı anda hem 16. kanal dinlenirken ilgilenilen diğer bir kanal da dinlenir. En pratik kullanım bu şekilde olur.

Emniyet Haberleşmesi (Security) Nedir?

Deniz trafiğini etkileyecek, herhangi olumsuz durum oluşturabilecek veya bölgedeki denizcilerin mutlaka bilmesi gereken önemli bilgilerin aktarılması demektir. Bu önemli bilgiler en basitinden bölgedeki hava durumu raporu veya çalışmayan bir fenerin bildirilmesi, yeni bir şamandıranın yeri, yeni farkedilen bir sığlık-kayalık, askeri tatbikat veya sualtı çalışması gibi şeyler olabilir.
Emniyet mesajları bölgede ulaşılabilen tüm istasyonlara hitaben yapılır ve ilk çağrının 16. kanaldan yapılmasını takiben mesajın tamamı ve detayları başka bir kanaldan yayınlanır. (Örnek: Hava Durumu ve Fırtına Raporları 67. kanaldan verilmektedir.)

Emniyet çağrısı "SECURITE" kelimesinin 3 kez tekrarlanması ile başlar.

Aciliyet Haberleşmesi (Urgency) Nedir?

Bir geminimin güvenliği ile ilgili acil mesajlardır. Gemide isyan çıkması, bir hastalık durumu için yardım istenilmesi, denize adam düşmesi, dümen veya makina arızası gibi konular aciliyet kapsamına girer. Acil Durum - Emergency'den farkı henüz bir yardım talebinde bulunulmamasıdır. Öncelikle bilgilendirmek amacı ile yayınlanan bir mesajdır. Gemi kaptanının sorumluluğunda bu bilgilendirmeden bir sonuç alınamıyorsa Acil Durum çağrısı (Mayday) yapılabilir.

Aciliyet çağrısı "PAN PAN" kelimesinin 3 kez tekrarlanması ile başlar. Medikal (tıbbi) bir durum sözkonusu ile çağrı çağrı "PAN PAN MEDICAL" olarak yapılır.

Tehlike-Acil Durum Haberleşmesi (Emergency) Nedir?

Bir gemi kendi imkanları ile çözemeyeceği bir sorun ile karşılaşır ve acil bir yardıma ihtiyaç duruyorsa tehlike çağrısı yapar. Telsiz dünyasında en yüksek öneme sahip çağrıdır. Bu çağrıyı duyan herkes cevap vermek ve kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yardım etmekte SORUMLUDUR!

Tehlike çağrısının (MAYDAY) duyulduğu yer eğer kıyıya yakın, karadaki yetkililerin (kıyı emniyeti veya sahil güvenlik) iletişim kurabilme imkanlarının olduğu bir yer ise çağrıyı duyan tüm istasyonlar önceliği gerekli koordinasyonu sağlamak üzere sahil güvenlik veya kıyı emniyetine bırakmalıdır. Ama herhangi bir yardım ihtiyacı olması ihtimaline karşı tehlike haberleşme trafiği bitene dek 16. kanaldan durumu takip etmelidir.

Eğer MAYDAY çağrısının duyulduğu yer kara istasyonlarının iletişim alanı dışında bir açıkdeniz veya uzak bir kyı ise bu durumda bu acil durum haberleşme trafiğini organize etme ve yardımı yapma sorumluluğu çağrıyı duyan gemilerde olur.

Bir acil durum tehlike çağrısı alındığında durum karşı tarafa "RECEIVED MAYDAY" mesajı ile iletilir.

Eğer çevrede acil durum çağrısını almayan ve 16. kanalı normal çağrıları için kullanan istasyonlar varsa "SILENCE DISTRESS" mesajı ile kanaldaki diğer görüşmelere acilen son verilmesi ve sessizlik sağlanması için istekte bulunur.

Bu isteği tehlikede olan gemi veya tehlike trafiğini yönteden kara istasyonu yapıyosa "SILENCE MAYDAY" mesajı ile yapar..

Bu noktadan sonra bölgede bu çağrıları alan tüm gemilerin mesaj trafiğini yönteden kara istasyonunun verdiği talimatları dinlemek ve gerektiğinde/istenildiğinde kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yardıma gitmek ZORUNLULUĞU VARDIR.

Acil Durum - Emergency çağrısı 3 kez "MAYDAY" kelimesinin tekrar edilmesi ile başlar.
Devamında Geminin adı, geminin koordinatları ve olayın/kazanın/durumun oluştuğu saat verilir. Sonrasında sırasıyla tehlikenin cinsi, ihtiyaç duyulan yardımın çeşidi, tehlikenin detayları, mürettebatın durumu ve hava durumu bilgisi aktarılır. Son olarak çağrıyı yapan kişinin bilgileri verilir.

Tehlikede olmayan bir tekne eğer gönderilen yardımın yeterli olmadığını düşünürse veya yapılan tehlike çağrısına cevap verilmediğini görürse ilgili tehlike mesajını "MAYDAY RELAY" mesajını 3 kere tekrarlayarak aynen aktarabilir.

Tehlike bittiğinde veya yeterli yardım sağlanmaya başladığında trafiği yöneten yetkili "MAYDAY PRUDONCE" çağrısını yapar. Tehlike tamamiyle bittiğinde "SILENCE FENNE" mesajı ile artık 16. kanaldan normal çağrıların yapılabileceğini, sessizliğin bitirildiğini duyurur.


Eski tip telsiz cihazlarında tüm bu anons ve işlemler ses ile konuşarak verilirken yeni tip marin VHF deniz telsizlerinde DSC (Digital Selective Calling) üzerinden tek bir tuşla otomatik olarak tehlike sinyali, gemi bilgileri ve koordinatlarının gönderilmesini sağlayan DISTRESS tuşu vardır.

Öncelik sıralaması her zaman aşağıdaki gibidir;
- Tehlike çağrıları, tehlike mesajları ve trafiği,
- Aciliyet duyuruları,
- Emniyet duyuruları,
- Diğer tüm haberleşme.

NAVTEX (Navigational Telex) Nedir?

Navtex MF (Medium Frequency) bandında karadan gemilere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarıların aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Sistem MF bandında 518KHz frekansında dar band direk yazmalı telgraf (NBDP - Narrow Band Direct Printing) sistemiyle çalışır ve yaklaşık 400NM (740km) mesafeden alınabilir. Her ülkenin yayın yapan istasyonları birbirleri ile çakışmayacak saatlerde, 4'er saat ara ile İngilizce yayın dilinde bu bilgileri yayınlarlar. Bu bilgiler ücretsiz olarak tüm gemiler için yayınlanır. Gemideki Navtex alıcısı otomatik olarak kendini ilgilendiren mesajları alıp ve kağıda basar. Tüm gemiler için VHF sisteminin çalışmadığı uzak ve uluslarası sularda yararlı bir sistemdir.

EPIRB ve SART Nedir? Nasıl Çalışır? Ne işe Yararlar?

EPIRB Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi (Emercency Position Indicating Radio Beacon) cihazı adından da anlaşılacağı üzere geminin terk edilmesini gerektirecek (batma, yangın vb..) acil bir durumla kaşılaşıldığında duruma göre elle devreye alınan (veya genelde suya düşünce otomatik) olarak devreye giren, denizde yüzen, ışıklı görsel uyarı (flash) veren ve 406MHz / 121.5MHz frekanslarından acil durum sinyalleri yayınlayarak uydu ve kara istasyonları tarafından tespit edilmeyi sağlayan bir cihazdır.
Tüm dünyadaki EPIRB acil durum sinyalleri SARSAT (Fransa-Kanada) ve COSPAT (Rusya) uydu sistemleri ile takip edilir ve bir sinyal alındığında 2-5km hassasiyetle yeri tespit eder ve ilgili (en yakın) acil durum arama kurtarma birimlerine iletir. EPIRB cihazları monte edildikleri teknenin tüm bilgilerini (adı, çağrı kodu, bayrağı vb.) içerir, böylece en hızlı ve uygun arama kurtarma çalışması gecikilmeden başlatılabilir.
Cihazın en az 48 saat çalışabilecek şekilde batarya sistemi vardır.


SART Arama ve Kurtarma Alıcı-Vericisi (Search and Rescue Transponder) acil durumda olan geminin çevresindeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı bir sinyal yayınlayan aktif radar yansıtıcısı (reflektörü) dır. Böylece acil durumdaki gemiye gelen yardım gemileri yeri kolayca tespit edebilirler. Cihaz acil durumda gemiyi terk ederken can kurtarma salına (veya kişilerin yanına) alınır ve elle çalıştırılır. Cihaz çalıştığında bekleme konumunda durur, ancak yakında radar sinyalleri sorunun yaşandığı noktaya ulaşan bir gemi varsa bu geminin radar ekranında görünecek özel işaretler üretir. Yakında bir gemi yoksa cihaz çalışmaz.
Bir gemiden birden fazla SART cihazı varsa hepsi aynı anda çalıştırılmaz, sıra ile devreye alınırlar. SART cihazları 96 saat bekleme (standby) + 1 saat yayın yapacak sürece batarya kapasitesi içerir. Yayın süresi arttıkça bekleme süresi de düşer.

EPIRB ve SART birbirleri ile kombine çalışan, birbirlerine tamamlayan acil durum cihazlarıdır. İlk başta EPIRB acil durum sinyalini uydular üzerinden arama kurtarma ekiplerine ulaştırır, SART ise bu sinyaller üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin olay yerini kolayca bulmalarına yardımcı olur.

MARINE BAND PLAN - FREKANS LİSTESİ

Kanal No Gönderme Frekansı
MHz
Alma Frekansı
MHz
Simplex
Dublex
Kanalın Kullanım Amacı
1 156,050 160,650 D   
2 156,100 160,700 D   
3 156,150 160,750 D   
4 156,200 160,800 D   
5 156,250 160,850 D   
6 156,300 156,300 S  ARAMA KURTARMA
7 156,350 160,950 D    
8 156,400 156,400 S  SAHİL GÜVENLİK
9 156,450 156,450 S  Balıkçı Kanalı
10 156,500 156,500 S  Balıkçı Kanalı
11 156,550 156,550 S   
12 156,600 156,600 S   
13 156,650 156,650 S   
14 156,700 156,700 S   
15 156,750 156,750 S  Gemi Dahili Kullanım - Max 1W
16 156,800 156,800 S  ACİL DURUM - ÇAĞRI/İLK TEMAS
17 156,850 156,850 S  Gemi Dahili Kullanım - Max 1W
18 156,900 161,500 D   
19 156,950 161,550 D   
20 157,000 161,600 D   
21 157,050 161,550 D   
22 157,100 161,700 D   
23 157,150 161,750 D   
24 157,200 161,800 D   
25 157,250 161,850 D   
26 157,300 161,900 D   
27 157,350 161,950 D   
28 157,400 162,000 D   
60 156,025 160,625 D   
61 156,075 160,675 D   
62 156,125 160,725 D   
63 156,175 160,775 D   
64 156,225 160,825 D   
65 156,275 160,875 D   
66 156,325 160,925 D   
67 156,375 156,375 S  METEOROLOJİ KANALI
68 156,425 156,425 S    
69 156,475 156,475 S  Tersane, Gemi inşa ve Onarım. Max. 1 Watt
70 156,525 156,525 S  DSC- ACİL DURUM ÇAĞRI KANALI
71 156,575 156,575 S   
72 156,625 156,625 S  YAT Kanalı
73 156,675 156,675 S  YAT Kanalı
74 156,725 156,725 S   
76 156,825 156,825 S  ACİL DURUM TELEKS ÇAĞRI KANALI 
77 156,875 156,875 S  Balıkçı Kanalı
78 156,925 161,525 D   
79 156,975 161,575 D   
80 157,025 161,625 D   
81 157,075 161,675 D   
82 157,125 161,725 D   
83 157,175 161,775 D   
84 157,225 161,825 D   
85 157,275 161,875 D   
86 157,325 161,925 D   
87 157,375 161,975 D  AIS Sistemleri 1. Kanalı
88 157,425 162,025 D  AIS Sistemleri 2. Kanalı
 

DSC - (Digital Selective Call) Seçmeli Sayısal Çağrı Nedir?

DSC Normal VHF deniz telsiz cihazlarında yapılan herkesin duyduğu sesli çağrılardan farklı olarak gemiden gemiye, gemiden karaya veya karadan gemiye yapılabilen özel aramalardır. Tıpkı evlerimizde kullandığımız normal telefon gibi. Yapılan çağrıyı veya görüşmeyi herkes duymaz, sadece çağrı yapılan istasyon bu çağrıyı duyar ve cevap verir. Böylece kanallarda gereksiz ses kirliliği, yanlış anlaşılmalar ve trafik engellenmiş olur.

Eğer DSC ile tehlike, aciliyet veya emniyet mesajı yayınlanırsa bu ilgili tüm istasyonlara otomatik olarak iletilir. (E-Posta ile birçok kişiye mesaj göndermek gibi..) VHF Deniz telsiz sisteminde DSC için kullanılan kanal 70 nolu (156.525MHz) kanaldır. Dolayısı ile 70 nolu kanal normal ses görüşmelerinde kullanılmaz.

DSC'nin avantajları şöyle sıralanabilir;
- Çağrı yapıldığında cihaz üzerindeki alarm ile haber verildiği için cihaz başında çağrıları dinlemek zorunluluğunu ortadan kaldırması.
- Dinleme kanallarında uzun süren ve bazen anlaşılamayan haberleşmenin engellenmesi.
- İlgili istasyonlar çağrı yapılan kanalda olmasa dahi o çağrıyı alabilmesi.

Bu avantajlarının yanısıra DSC sistemini kullanamayan küçük tekneler için şöyle bir dezavantajı vardır. Normal sesli çalışan sistemlerde acil durumlarda yayınlanan DSC sinyallerini alamazlar. Böylece belkide kendilerini de ilgilendiren bir durumdan haberdar olamaz veya bölgede sadece DSC üzerinden acil durum haberleşmesi yapılıyorsa kendi sıkıntılarına cevap almakta biraz zorlanabilirler. Bu açıdan uluslarası açık deniz seferine çıkacak küçük teknelere (zira büyük gemilerde DSC zaten var) VHF-DSC destekli bir telsiz cihazı kullanmalarını tavsiye ederiz.

Son olarak DSC kullanımında istasyonları tanımlamak için her gemiye ve kara istasyonuna özel olarak tanımlanan MMSI (Maritime Mobile Service Identity) numaralarının kullanıldığını belirtelim.

Kimler kullanabilir? Kuralları var mıdır?

Bir teknede VHF-DSC Deniz telsiz cihazını kullanabilmek için kullanacak kişinin en az KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ (Short Range Certificate) belgesine sahip olması gerekir. Türkiye'de bu belge Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından verilir.

Gemi içinde bu belgeye sahip kişinin gözetimi/kontrolü altında telsiz cihazını belge sahibi olmayan kişiler de kullanabilir. Tabi tüm kullananların aşağıdaki temel kurallara uyması gerekmektedir;
- Kanalların belirlenmiş amaçları dışında kullanılmaması.
- 16. kanalın kısa, öz ve hızlı kullanılması ve mümkün olduğunca serbest bırakılması.
- Liman çalışma kanallarında seyir ve emniyet konularında dışında görüşmeler için kullanılmaması.
- Haberleşme gizliliğine dikkat edilmesi, başka istasyonların görüşmeleri dinlenilmemeli, istemeden de olsa duyulan görüşmeler üçüncü sahışlara aktarılmamalı, herhangi bir amaçla kullanılmamalı.
- Acil bir durum yoksa zayıf haberleşme imkanlarında (parazit, az ses vb.) haberleşmek için ısrar etmemeli, uygun şart ve ortamı sağlayıncaya kadar beklemeli.
- Bir çağrı veya görüşmeye başlamadan önce ilgili kanalda devam eden başka bir görüşmeyi bozmamak adına kanala geçtikten sonra birkaç saniye bekledikten sonra çağrı başlatmalı.


Bunlar etik kurallar, tabi birde yasaklar var;
- Gemi kaptanı veya telsiz operatöründen habersiz telsiz cihazı kullanılmaz.
- Yanıltıcı acil durum mesajları yayınlanmaz.
- Kendi çağrı adını vermeden başka istasyon çağırılmaz.
- Sahte çağrı adı kullanılmaz.
- Tehlike, Aciliyet veya Emniyet mesajları yayınlanırken araya girilmez.
- Başkalarının devam ettirdiği haberleşme kesilmez.
- Müzik, hakaret, küfür vb. rahatsız edici şeyler yayınlanmaz.
- Telsiz lisansının uygun olmadığı frekanslardan haberleşme yapılmaz.Bunun dışında genel olarak VHF deniz telsiz haberleşmesinin dili İNGİLİZCE'dir. Diğer gemileri ilgilendirme durumu olan her türlü bilgi kendi diliniz dışında İngilizce de yayımlanmak zorundadır. Ayrıca konuşma dilinde bazı anlaşılamayan isim, telefon, kod gibi bilgiler Uluslarası Fonetik Alfabe kullanılarak kodlanır.

Haberleşme içinde kullanılan tüm sayılar rakamları tek tek okunarak iletilir. Ay adları aynen okunarak iletilir. Zaman (saat) bilgileri ise 24 saat standardında UTC (Coordinated Universal Time) , GMT (Greenwich Mean Time) standartlarında kullanılır.

Denizdeki telsiz haberleşme bölgeleri

Tüm dünya denizleri 4 ayrı bölüm olarak ele alınır,
- A1: Kıyıdan 20-30NM (37-55km) mesafeye kadar VHF-DSC Deniz telsiz cihazlarının kapsama alanı.
- A2: Kıyıdan 100-150NM (185-280km) mesafeye kadar MF-DSC telsiz cihazlarının kapsama alanı. Mesafeden bağımsız olarak A1 alanının bittiği (VHF Cihazlarının kapsama alanı bittiğinde) yerden başlar.
- A3: 70 derece Kuzey ve 70 derece Güney enlemleri arasında INMARSAT uydularının kapsadığı alan.
- A4: Kutup bölgeleri için COSPAT-SARPAT uydularının kapsadığı alanlar.


Fakat herhangi bir ülke için A1 olarak tanımlı bölge başka bir ülke kıyılarına göre A2 olarak geçiyorsa o bölge A1 olarak kabul edilir. Zira telsiz görüşmeleri uluslarasıdır ve acil durumlarda hangi kıyı ile iletişim kurulduğu önemli değildir.

SSAS-DSAS Nedir?

Gemi Güvenlik Alarm Sistemi (Ship Security Alert System) uluslarası sularda gemilerin korsanlara karşı korunmasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. GPS ve INMARSAT uydu sistemleri ile haberleşmeli çalışan, karada kullanılan güvenlik sistemleri benzeri kablosu dahi kesilse günlerce çalışan, dışarıdan müdahaleye imkan vermeyen sağlamlıkta bir kasası olan cihazdır. Elle devreye alınan cihaz ilgili birimlere güvenlik alarmı gönderir.

 

 

MF-HF Frekans Bandlarında Neler oluyor?

MF Orta Frekans (Medium Frequency)
1605-4000KHz arasındaki radyo dalgalarına verilen isimdir. VHF'e göre çok daha uzak mesafelerde haberleşme yapmak amacı ile kullanılır. 2182KHz tehlike, aciliyet ve emniyet haberleşmesi için kullanılır. Bu frekansı enterferans (karışıklık-girişim) 'dan korumak için 2173.5KHz - 2190.5KHz alt bandları koruyucu band olarak kullanıma kapatılmıştır.
MF bandında haberleşme ortalama 250NM (460km) mesafeden yapılabilir, fakat uygun hava şartlarında (mevsim şartlarına bağlı olarak radyo dalgalarının iyonosfer'den yansıdığı durumlarda) çok daha uzun mesafelerden MF haberleşmesi yapılabilir.

HF Yüksek Frekans (High Frequency)
4000-27500KHz frekansları arasındaki radyo dalgalarının ismidir. Yine uzak mesafe haberleşme amacı ile kullanılır. Haberleşme kanallara göre Simplex veya Dublex olabilir.

ESV Nedir? Gemiden internete ulaşılır mı?

Gemi Yer istasyonu (Earth Station on Vessels) denilen sistemler 6GHz ve 14GHz 'de uydu üzerinden çalışan, gemilerden internet erişimi sağlayan sistemlerdir. Bu sistem sayesinde gemiler açıkdenizde dahi olsalar geniş band (Broadband) inernet erişimine sahip olabilirler.

INMARSAT Nedir? Gemilere telefon ile ulaşılabilir mi?

Inmarsat Uluslarası Denizcilik Uydu Organizasyonu (The International Maritime Satellite Organization) 1976 tarihinde IMO (Uluslarası Denizcilik Organizasyonu) tarafından kabul edilmiş ve 79 katılımcı ülke ve kuruluş tarafından hayata geçirilmiş bir uydu haberleşme sistemidir. 1981'de kullanıma açılmış ve kara hava ve denizdeki birimler arasında telefon, teleks ve veri haberleşmesi yapılması amacı ile kullanılmaktadır. Inmarsat'ın değişik kapsama alanlarına sahip uyduları sayesinde gemiler ile telefon ve veri iletişimi kurmak mümkündür. İletişim kurulacak geminin hangi Inmarsat yer uç birimine sahip olduğunu bilmeniz yeterlidir. Gemi adını biliyorsanız Inmarsat'ın aşağıdaki web sayfalarından adresinden o geminin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz : Inmarsat Ship Directory

 
   
 > TAKİP EDİN! >>

(C) 2009-2010 - bilgi@gemitrafik.com 

.
 
D e s t e k ç i l e r i m i z
Sunucu Barındırma Hizmet Desteği
Truva Bilişim Çözümleri
Eğitim Desteği
Açık Deniz Akademi
Hizmet Desteği
TekneTransfer.com
  .  
UPS Desteği
ARTronic
Elektronik
Canlı Yayın Sunucusu Desteği
Yayındayiz.biz
VHF Marin Telsiz Desteği
Cihan Gemi Elektroniği

D e s t e k ç i   o l m a k   v e y a   r e k l a m   i m k a n l a r ı n ı    ö ğ r e n m e k   i ç i n   l ü t f e n   i l e t i ş i m   k u r u n u z .