26 Nisan 2020

DENİZCİLİK ATIKLARI UYGULAMASI’NA GEÇİŞ HAKKINDA – MAVİ KART

ile editör

01.Mayıs.2020 itibari ile halen yürürlükte olan ve atık takibi için büyük gemiler için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ve küçük tekneler, yatlar için geçerli olan Mavi Kart uygulaması sona eriyor. Bu tarih itibari ile tüm gemilerin atık takibi Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden erişim sağlanacak olan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) üzerinden yapılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;

 

DENİZCİLİK ATIKLARI UYGULAMASI’NA GEÇİŞ HAKKINDA ESASLAR
1. Gemi Atık Takip Sistemi ve Mavi Kart Sistemine erişim 01.05.2020 itibari ile
kapanmış olup, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
uyarınca gerçekleştirilecek iş/işlemler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)
üzerinden erişim sağlanacak olan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) üzerinden
yapılacaktır.
2. Gemiler için yapılması gerekli olan atık bildirimlerine, Liman Tek Pencere (LTP)
Sistemi üzerinden acenteler tarafından devam edilecektir.
3. Yönetmelik Ek-4 ve Ek-5’de yer alan Atık Transfer Formları, DAU içerisinde atık
alım yükümlüleri tarafından oluşturulacaktır. Oluşturulan formların çıktısı alınacak,
gerekli yerler imzalanacak ve gerektiğinde ibraz edilmek üzere gemi yetkilisi, atık
alım gemisi işleticisi ve atık alım yükümlüsü tarafından saklanacaktır.
4. Atık Transfer Formlarının, DAU içerisinde oluşturulması esas olup; Atık Transfer
Formu veya Mavi Kart Atık Transfer Formu oluşturulamaması durumunda, Ek-4
veya Ek-5 Atık Transfer Formlarının kullanılmasına ikinci bir talimata kadar devam
edilecektir.
5. Mavi Kart Sistemi’ne daha önceden kaydedilmiş teknelere ilişkin iş/işlemlere
mevcut Mavi Kart No.ları ile DAU üzerinden devam edilecektir.
6. Yeni tekne kayıtları, DAU üzerinden Mavi Kart No. üretilmesi suretiyle atık alım
yükümlülerince herhangi bir bedel alınmadan yapılacaktır.
7. Atık alım yükümlülerinde bulunan ve herhangi bir tekneye verilmemiş mavi kartlar
geçersiz olup, geri ödemesiz olarak İl Müdürlüklerine teslim edilecek ve İl
Müdürlükleri tarafından imha edilecektir.
8. İl Müdürlükleri, Liman kullanıcıları onaylama, Atık Alım Gemisi oluşturma ve Atık
Alma Gemisi için kullanıcıları onaylama yetkisine sahiptir.
9. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca; atık kabul
tesisi onay belgesi olan tüm limanlar, muafiyet belgesi olan tüm limanlar, Madde 24
kapsamında atık kabul tesisi kurarak kendilerine yanaşan deniz araçlarına hizmet
veren kıyı tesisleri ve lisanslı atık alma gemisi işleticileri, aşağıdaki bilgileri İl
Müdürlüğüne bildirilecektir:
• Tesis adı:
• Tesis adresi:
• Bağlı olduğu Liman Başkanlığı:
• Tesis telefonu:
• Tesis e-posta adresi:
• Atık kabul tesisi ünite kapasiteleri (sintine suyu, atık yağ, pis su, çöp
gb):
• Tesis UNLOCODE numarası (varsa):
• DAU’yu kullanacak sorumlu personelin TC kimlik numarası, adı, soyadı:
İl Müdürlükleri, kendi il sınırlarındaki tüm tesisler için yukarıdaki bilgileri toplayarak,
tek bir e-posta ile, 25/04/2020 tarihine kadar denizcilik@csb.gov.tr eposta adresine
ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderecektir.
10.Madde 9’da belirtilen sorumlu personel, DAU’yu kullanabilmek için TC kimlik
numarası ve şifresi ile EÇBS’ye kayıt olacaklardır.
11.Liman kullanıcısının değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda, Madde 9’da
belirtildiği kapsamda, liman tarafından başvuru bağlı bulunulan İl Müdürlüğüne
yapılacaktır.
12.DAU üzerindeki bildirimler e-posta ile iletildiğinden dolayı, sistemi kullanacak tüm
kullanıcıların e-postalarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir.
13.DAU’ya girişte yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak kullanıcılar
tarafından denizcilik@csb.gov.tr e-posta adresine bildirimde bulunulacaktır.
14.DAU kullanımı hakkındaki yardım dokümanı, uygulamada sağ üst köşede yer
almaktadır.

Bu dökümanın orijinaline PDF olarak ulaşmak için buraya tıklayınız.

Uygulamanın kullanım kılavuzu için de buraya tıklayabilirsiniz.