27 Haziran 2024

Gemi adamları yönetmeliğine gelecek yeni değişiklikler

ile editör

25.Haziran.2024 dünya denizciler gününde Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yönetmelikte yapılacak değişikliklerden bahseden Bakan Uraloğlu açıkladı;

Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartını sağlamaları hususunda YÖKDİL sınav puanı geçerli sayılacak.

Tayfa sınıfı gemi adamlarının mezuniyet gerekleri lise seviyesine yükseltilecek.

Sınırlı yeterliklerden 3000Groston ve 3000 kilowat yeterliklere geçiş Denizcilik Meslek Liseleri için kolaylaştırılarak 4 yıl deniz hizmetinden 2 yıl deniz hizmetine çekilecek.

Yat kaptanlığından Sınırlı Vardiya zabitliğine sınavla geçiş hakkı tanımlanacak.

Uzak yol birinci zabit ve ikinci mühendisi/makinisti için kaptan ve baş makinist ek yeterlik sınav hakkı tanımlanacak.

Silahlı Kuvvetlerde dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli personelin yeterlik haklarının Yönetmelikte tanımlanması sağlanacak.

Elektro-teknik tayfalar için MEB Meslek Liselerinde tanımlanan liseler 2 bölümden 20 bölüme çıkarılacak.

Ülkemizde yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında denizcilik eğitimi alan yabancıların yeterlik ve uzmanlık belgelerinin verilmesine yönelik düzenleme sağlanacak. Ancak bu kişilere gemi adamı cüzdanı düzenlenmeyecek.

Yabancı bayraklı gemilerde çalışan vatandaşlarımızın deniz hizmetlerinin kontrol kriterleri arttırılacak.

65 yaş üstü gemi insanlarının sağlık yoklamaları iki yılda bir yerine yılda bir yapılacak.

Gemi insanı olabilme şartlarında aranan yeterliğe engel teşkil eden suçların kapsamı genişletildi. Uyuşturucu ile ilişkili suçlar dışında kalan katalog suçlarda bir gün dahi olsa mahkûmiyet şartı eklenecek.

Kılavuz kaptanların ilk defa belgelendirilmesi ve farklı liman sahalarında görev almaları halinde gereken görev başı eğitimlerinin süresi uzatılmış ancak staj süreleri kısaltılacak.