29 Nisan 2021

Gemiadamları tüm kısıtlamalardan muaf!

ile editör

Bakanlığımızın 03.12.2020 tarihli “Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar” Talimatı ile tüm denizcilik personelinin lojistik zincirinin bir parçası olduğu ilan edilmiş olup, İçişleri Bakanlığının yayımladığı ve 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma tedbirlerini içeren Genelge ile lojistik zincirinde görev yapanlara tanınan muafiyetler denizcilik sektörü çalışanlarını da kapsamaktadır.

Bakanlığımızın kamu kurum kuruluşlarına duyurulan 03.12.2020 tarihli ve 67504 sayılı “Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar”  konulu Talimatındaki;

“Alınan tedbirlerle risklerin en aza indirilerek Covid-19 mücadelesinin sürdürülebilmesi için denizyolu taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Söz konusu durum dikkate alındığında, lojistik sektörünün denizcilik kolunda faaliyet gösteren gemiadamları, kılavuz kaptanlar, balıkçı gemisi personeli, sondaj gemileri personeli, gemi acenteleri, kıyı tesisi ve açık deniz tesisi çalışanları ile gemi ve tesislere hizmet sağlayıcıların, görev yaptıkları süre içerisinde İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi döneminde lojistik sektöründe çalışanlar için belirlenen kurallara tabi oldukları görülmektedir.”

ifadesi ile tüm denizcilik personelinin lojistik zincirinin bir parçası olduğu teyit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesinin;

Madde 1.1 – “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.”,

Madde 1.5 – “Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.”

Ek’inin 10 uncu maddesi – “Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,” ve

Ek’inin 11 nci “Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,”

hükümleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca lojistik sektörünün denizcilik kolunda faaliyet gösteren personele gerekli muafiyet sağlanmış olup, başta gemi insanları olmak üzere deniz lojistiği çalışanları muafiyetlerden yararlanacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.