28 Ağustos 2019

Gezi teknelerindeki çılgın ışıklara sınırlama geldi!

ile editör

Son yıllarda boğazlardaki günübirlik gezinti teknelerinde uygulanan standart dışı ve seyir emniyetini yok eden ışıklandırma sistemlerine sınırlamalar geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından 21.008.2019 tarihinden yayımlanan 58799809-010.07.02-E.7854 sayı ve “Yerel Deniz Trafiğinde Seyir Yapan Gemilerin Aydınlatma Kuralları” başlığı ile yayımlanan yazıda;

“İstanbul limanı yerel deniz trafiğinde seyir yapan bazı gezinti gemilerinde; silyon-borda ve pupa fenerlerinin uygunsuz olduğu, fenerlerin fiziki yapılarının gemi boyları ile orantılı olmadığı, ışık şiddetlerinin 200 metre mesafeden dahi fark edilemediği, kırmızı borda feneri yerine turuncu renkli ışık kullanıldığı, siperlenmemiş ve yönlendirilmemiş aşırı aydınlatmaların yapıldığı, yapılan bu aydınlatmaların gemi seyir fenerlerinin fark edilememesine ve karışıklığa neden olduğu, fenerlerin görünümlerini bozduğu, diğer gemiler tarafından yapılan düzgün gözcülüğe engel olduğu, uygunsuz aydınlatmaların ışık (lümen) şiddetlerinin seyir fenerlerinin ışık şiddetlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Seyir emniyetini ortadan kaldıran, can, mal ve çevre güvenliğini ciddi şekilde tehdit eder hale gelen uygunsuz fener ve aydınlatmalar; Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün 20, 21 ve 22. Maddelerine aykırı olduğundan, Limanlar Yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

denilerek aşağıdaki yeni kurallar açıklanmıştır;

1- Gemideki silyon-borda ve pupa fenerleri; Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün 20, 21 ve 22. maddelerinde belirtilen karakterde, uygun yer ve mesafede olacaktır.
2- Geminin hiçbir yerinden; silyon, borda ve pupa fenerlerinin görünümünü karıştıracak veya diğer gemiler tarafından yapılacak normal gözcülüğü engelleyecek konumda, mesafede, ışık (lümen) şiddetinde aydınlatma yapılmayacaktır.
3- Özellikle borda fenerlerinin görünüm açısından itibaren; geminin baş ve kıç tarafına doğru veya borda fenerlerinin alt veya üst kısımlarından itibaren aydınlatma yapılmayacaktır.
4- Seyir halinde iken geminin hiçbir yerinden dışarıya doğru, projektör vb. aydınlatma olmayacak, ışıklı reklam/ilan panosu kullanılmayacaktır.
5- Işıklı reklam/ilan panoları ile ısıtma-soğutma maksatlı klimaların dış üniteleri, geminin seyir fenerlerinin görünümünü engellemeyecek yerlere konulacaktır.
6- Grandi Direğinden geminin baş veya kıç tarafına doğru üst güverteye konulabilecek (tandır) aydınlatmalar; borda fenerlerine uygun mesafeden itibaren baş/kıç tarafa doğru olmak ve silyon ile pupa fenerlerinin görünümünü engellemeyecek şekilde, renkte ve düşük ışık (lümen) şiddetinde olacaktır.
7- Her ne surette olursa olsun ihtiyaç duyulan aydınlatmalar; dışarıya karşı siperlenmiş yada içeriye doğru yönlendirilmiş olacak, kesinlikle borda fenerleri ile aynı renkte olmayacak ve düşük ışık (lümen) şiddetinde olacaktır.
8- Zorunlu aydınlatmalar ile gemi iç mahallerine, bordalarına veya güvertelerine isteğe bağlı olarak konulabilecek bilumum aydınlatmalar; seyir fenerlerinin görünümünü engellemeyecek düzeyde ve diğer gemilerin düzgün gözcülük yapmalarına engel olmayacak şekilde siperlenmiş ve iç mekanlar ile bordaları aydınlatmak maksadıyla yönlendirilmiş olarak konumlandırılacaktır.
9- Gemi bağlı iken, yolcu bindirip-indirirken aydınlatma yapılabilecek ancak gemi seyir yapmaya başladığında, aydınlatma konusunda yukarıda ki kurallara mutlaka uyulacaktır.

Yapılacak denetimlerde; seyir emniyeti ile can, mal ve çevre güvenliğine yönelik olarak yukarıda belirlenen aydınlatma kurallarına aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli tedbirler derhal alınarak 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca idari veya adli işlemler yapılacaktır. Bu işlemler tamamlanıncaya ve eksiklikler giderilinceye kadar geminin sefere çıkmasına izin verilmeyecektir.

İlgili yazının tamamını pdf formatında indirmek için tıklayınız..