13 Nisan 2022

Guletlere yeni denetim kriterleri geldi.

ile editör

Daha önce Yunanistan’daki PSC (Liman Devleti Kontrolü) denetimlerinden muaf tutmak için yat sınıfındaki ahşap guletlerin sınıfı “İlkel Yapılı Ahşap Gemi” olarak değiştirilmişti fakat Yunanistan Denizcilik İdaresi tarafından guletlere LL66, SOLAS V, MARPOL 73/78 ve MLCC 2006 sözleşmeleri kapsamında denetimler yapılması üzerine yakın sefer denize elverişlilik alacak guletlerin uyması gereken denetim kuralları genişletildi ve ilgili taraflara iletildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan yazı ve guletlere uygulanacak yeni denetim listesi aşağıdaki gibi açıklandı;

Bilindiği üzere daha önce Ticari Yat cinsi ile sörvey, kayıt ve belgelendirme işlemi yapılan

kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, gezi, spor ve eğlence amacıyla yararlanılan; ağırlıklı olarak

ahşap malzemenin ve el ustalığının kullanıldığı, taşıdığı yolcu sayısı 36’yı (dahil) geçmeyen, geleneksel

ve ilkel metotlarla inşa edilmiş, özel tasarımı haiz veya tarihi bir geminin kopyası veya benzeri olarak

inşa edilmiş gemiler ilgili (b) Olur kapsamında ”İlkel Yapılı Ahşap Gemi” olarak tanımlanmış ve bahse

konu gemiler SOLAS kapsamı dışına çıkartılarak Liman Devleti Kontrolü Denetimlerinin dışında

kalması sağlanmıştı.

Ayrıca yine ilgi (a) yazımız ile bahse konu gemilerin Yunanistan Denizcilik İdaresi tarafından Ege

Adalarındaki limanlarda özellikle; Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LL 66), Denizde Can

Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi Bölüm V (SOLAS Ch. V), Denizlerin Gemiler Tarafından

Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizcilik Çalışma

Sözleşmesi (MLC, 2006) kapsamında denetleneceği belirlendiğinden İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinsindeki

gemilerin mevzuat kapsamında yapılan denetimlerine ek olarak ilgi (a) yazımız ekinde gönderilen

denetim formunda yer alan konular kapsamında da denetlenmesi ve sektöre konuyla ilgili bilgi verilerek

farkındalık oluşturulması istenmişti.

Bu kapsamda İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinsindeki gemilerin ilgi (a) yazımız kapsamındaki

denetimlere devam edilmesi ve söz konusu gemilerin işletimini, donatımını yapan sektörel paydaşlara

konu hakkında bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.