30 Mayıs 2020

İstanbul için amatör balıkçı ve özel teknelerin durumu açıklandı!

ile editör

İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisinin  83362133-050.01.04 sayı ve 47 nollu kararı ile İstanbul’da (Boğazlar, Haliç, Marmara Denizi, Karadeniz ve İç Sular) amatör/sportif balıkçı tekneleri ve özel teknelerin denize çıkma şartları açıklandı.

Aşağıdaki şartlara göre tekneler seyir çıkabilecek;

AMATÖR BALIKÇI TEKNELERİ
a. Tamboyu 5 metre ve altındaki tekneler için içerisinde en fazla 2 kişi, 5-10 metre
arasındaki tekneler için en fazla 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler için en fazla 5 kişi olması,
b. Tekne içinde sosyal mesafenin korunması ve mutlak surette maske kullanılması,

ÖZEL TEKNELER
a. Özel tekne ile tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte; tekne büyüklüğüne
göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi korunması, mutlak surette maske
kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir
yapılmaması,
b. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılmaması,

 

yayınlanan kararın tam metni aşağıdaki gibidir;


KARAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29.05.2020 Cuma günü saat 15.00’da Vali Yardımcısı
Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski
olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla
çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını
engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve
tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve
kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların Bilim kurulunun önerileri
doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde;
1- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 11 No.lu kararının birinci maddesi ile geçici
olarak durdurulan; İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi, Karadeniz’i kapsayan İstanbul İli kıyısahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinden, İstanbul
İl geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile
yapılan amatör avcılık faaliyetlerinde aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla 01.06.2020
Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,
a. Tamboyu 5 metre ve altındaki tekneler için içerisinde en fazla 2 kişi, 5-10 metre
arasındaki tekneler için en fazla 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler için en fazla 5 kişi olması,
b. Tekne içinde sosyal mesafenin korunması ve mutlak surette maske kullanılması,
2- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.04.2020 tarihli 26 No.lu kararının birinci maddesi ile geçici
olarak durdurulan özel tekneler ile seyir faaliyetinde, aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla
01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,
a. Özel tekne ile tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte; tekne büyüklüğüne
göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi korunması, mutlak surette maske
kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir
yapılmaması,
b. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılmaması,
3- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 20.03.2020 tarihli 6 No.lu kararının üçüncü maddesi ile geçici
olarak faaliyeti durdurulan “hayvan pazarları”nda 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın
kaldırılması,
4- Kurallara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, ihlalde ısrar edenlerin
faaliyetlerine izin verilmemesi,
Kararları alınmıştır.

Kararın PDF halini indirmek için buraya tıklayınız.