23 Haziran 2019

Kısa Mesafe Telsiz (KMT) eğitim ve sınavları da artık Liman Başkanlıklarında verilecek!

ile editör


Hali hazırda eğitim zorunluluğu olmadan sadece Gemi Adamları Sınav Merkesi (GASM) tarafından yapılan sınav ile verilen Kısa Mesafe Telsiz (KMT) belgesi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2019 tarihli talimatı ile 1.Temmuz.2019 tarihi itibari ile Amatör Denizci Belgesi (ADB) gibi liman başkanlıklarınca verilecek eğitim ve sınav ile verilmeye başlanacak.

Talimatın PDF halini indirmek için buraya tıklayınız.

Yeni uygulama talimatına göre ;

1) ADB sınavı ve belge basımı için yetkisi bulunan Liman Başkanlıkları, KMT sınavı için de yetkili olacaktır.

2) ADB sınavlarına girmek için başvuran adaylar talep etmeleri halinde KMT sınavlarına da ilgili 8 (a) Yönetmelikte istenen belgelerle başvurabilecektir. KMT sınav başvurusunda ADB için istenen sağlık şartları (sürücü belgesi vb.) geçerli olacaktır.

3) KMT belgesi almak isteyenlere ADB eğitimi içerisinde temel KMT eğitimi de verilecektir.

4) KMT eğitimi, İdare tarafından ADB eğitimi vermek için yetkilendirilmiş Liman Başkanlığı personeli tarafından verilecektir.

5) Eğitimden sonra yapılan ADB sınavları sonunda, talebi bulunan adaylara ayrıca KMT sınavı yapılacaktır.

6) KMT sınavında çoktan seçmeli test yöntemiyle 25 soru sorulacak, ilgi (a) Yönetmeliğin EK-VII çizelgesinde belirtildiği şekilde soru ağırlığı %30 mevzuat, %70 işletme konularında hazırlanacaktır.

7) “gss.uab.gov.tr” adresinden erişim sağlanan sistemde, ADB yazılı sınavdan not girişi yapılan bölümden KMT seçilerek başarılı adayların not girişi yapılarak belgeleri düzenlenecektir.

8) Sınavda başarılı olan adaylardan Harçlar Kanunu’nun 7 sayılı çizelgesinde belirtilen KMT belge hacı tahsil edilecektir.

9) Çevrimiçi olarak yapılan KMT sınavları, Genel Müdürlüğümüzde ve mevcut durumda bünyelerinde Gemiadamları On-line Sınav Salonu bulunan Liman Başkanlıklarımızda yapılmaya devam edecektir.

10) Sınavlara başvuru işlemleri, sınavların yapılış ve belge düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar ilgi (b) Uygulama Talimatında belirtilen şekilde yapılacaktır.

11) Sadece KMT sınavına girmek isteyen adalar için, Liman Başkanlıklarınca ayrı oturum tarihleri belirlenerek yukarıda belirtilen KMT eğitimi ve sınavları yapılacaktır.