11 Ocak 2021

Kıyı Emniyeti Telsiz Müdürlüğünün Ruhsat Sistemi çöktü mü? Hacklendi mi?

ile editör

Yeni yıl itibari ile telsiz ruhsat harçlarını yatırmak isteyen tekne sahipleri geçen 10 gün boyunca yeni ruhsat harcı tahakkuklarına ulaşamıyorlardı, fakat bu gün (11.Ocak.2021-Pazartesi) e-devletten ruhsat borçlarını öğrenmek isteyen tekne sahipleri 600TL ‘lik bir ruhsat borcu ile karşılaştılar! (Deniz Telsizi Borç Sorgulama: https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ehizmetler/telsiz_isletme_mud_borc_sorgulamalari)

Çeşitli forumlar, mesajlaşma grupları ve sosyal medyada hızlıca yayılan bu ani artış önce “aşırı bir zam” olarak algılandı, kimileri isyan etti, kimileri ne yapalım ödeyelim dedi, kimi de edevlet ve cimer üzerinde şikayetlerde bulundular.

GemiTrafik.com olarak çeşitli özel ve ticari tekne sahipleri ile yaptığımız görüşme ve incelemelerle olayın Kıyı Emniyeti Telsiz İşletme Müdürlüğü’nün sistemlerinde meydana gelen bir sorun nedeni ile olduğunu tespit ettik.

Elimize ulaşan örnek bir ruhsat kaydında yaptığımız tespitlere göre tek bir ruhsat numarasına aynı marka cihazların 4 ayrı seri numarası ile, her seri numarası 624 kere tekrar edecek şekilde toplam tam 2496 adet (iki bin dört yüz doksan altı adet) cihazın kayıt edilmiş olduğu görülüyor. (Ruhsata kayıtlı cihazları sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/kegm-deniz-ruhsat-sorgula)

Olayın bir sistem arızası mı, yoksa hack’lenme mi olduğu ve nasıl çözüleceği henüz belli değil.
Gün içinde sorunla ilgili Kıyı Emniyeti, Ulaştırma Bakanlığı veya BTK‘dan bir açıklama yapılmış değil.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

 

GÜNCELLEME (14.01.2021) :
Ruhsat kayıtlarındaki binlerce hatalı giriş yapılmış cihaz kayıtları silinmiş, ruhsat kayıtları düzeltilmiş görünüyor. (Sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/kegm-deniz-ruhsat-sorgula)

Fakat 600TL ‘lik “çılgın” zam ile ilgili herhangi bir resmi açıklama halen yapılmış değil. Kıyı Emniyeti Telsiz İşt. Md. web sitesindeki eski tarife dosyasını kaldırıp yeni fiyatların yer aldığı yeni fiyat tarifesini koymuş. Daha önceki tarifede açıkça “bu fiyatlar her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır” yazarken yeni tarifede “fiyatlar her yıl yönetim kurulu kararı ile belirlenir” ibaresi eklenmiş.

Fakat bu ücretin “normal” ve yasal olduğunu göstermiyor, zira Türkiye’deki tüm telsiz ve elektronik iletişim sisteminin dayandığı 5809 sayılıELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU” telsiz ücret tarifelerindeki artışı aşağıdaki şekilde belirlemiş, bunun dışında hiçbir artık kabul edilebilir değildir!

Telsiz ücretleri
MADDE 46 – (1) Bu Kanun uyarınca telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsatname ve
yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Kanuna ekli
ücret tarifesinde gösterilmiş olup, söz konusu ücretler Kuruma gelir kaydedilir. Kurumun önerisi ve
Bakanlığın teklifi üzerine, bu Kanuna ekli ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmeye veya çıkarmaya ve
eklenen hizmet kalemlerine ilişkin ücretleri belirlemeye, Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ücret tarifesinde belirtilen
ücretleri gerektiğinde her bir ücret kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmaya, Kurum
yetkilidir.(1)

GÜNCELLEME (15.01.2021):
Gelen tepkiler üzerine Kıyı Emniyeti Telsiz İşl. Md. aşağıdaki açıklamayı yaparak zammı geçici olarak geri çekti.

Kuruluşumuz Yönetim Kurulu 30.12.2020 Çarşamba günü 2020/167 karar no.su ile 2021 yılına ait ruhsatlandırma hizmetleri ücret tarifelerinde ücrete tabi kalemler gözden geçirilerek, her bir hizmet bedelinin ilgili mevzuat kapsamında maliyet analizlerinin yapılması suretiyle hizmet bedellerinin arttırılmasına yönelik güncelleme yapmıştır.

2020 yılının Mart ayının ortasından itibaren başlayan COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkileri sebebi ile deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesinde yapılan artışın uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.

Bu kapsamda, COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkilerinin sona ermesine müteakiben tekrar değerlendirmeye alınmak üzere, mevcut 2020 yılına ait deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesi ile devamı sağlanacaktır. Ruhsat hizmetlerimiz için ödeme işlemi gerçekleştirilen abonelere tarife  farklarından doğacak tutarın iade süreci başlatılmıştır.