27 Nisan 2022

Karadeniz’de sürüklenen mayınlar hakkında açıklama

ile editör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ve ekte sunulan 20.04.2021 tarihli ve E-19463099-199-301512 sayılı yazıda, Millî Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13.04.2022 tarihli ve 2708261sayılı yazısın atfen Rusya Federasyonu (RF) tarafından Ukrayna’ya karşı 24 Şubat 2022 tarihinde başlatılan askeri harekat sonrasında; Ukrayna tarafından Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnny limanları yaklaşma sularının mayınlandığı hususunun denizcilere ilanlar (NOTMAR) ve NAVAREA III seyir duyuruları ile yayımlandığı, RF tarafından yapılan bildirim ile Ukrayna tarafından dökülen söz konusu mayınların bir kısmının fırtına nedeniyle donanımlarından kurtularak sürüklenen/serseri mayın haline gelebileceğinin belirtilmesi üzerine, 18 Mart 2022 tarihinde yayımlanan NOTMAR ile Karadeniz’de seyir yapan tüm gemilerin uyarılmasının sağlandığı ve mayın tespiti halinde ise Türk Radyo’ya, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)’ne, Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi (DKHM)’ne ve Sahil Güvenlik Harekat Merkezi (SG Hrk.Mrk)’ne haber verilmesinin istenildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun hükümleri gereğince, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.) tarafından havadan, denizden ve karadan mayın gözetleme faaliyetlerinin başlatıldığı, tespit edilen 3 adet mayının SAS Timlerince etkisiz hale getirildiği ve faaliyetlerin Karadeniz’deki hidrografik ve meteorolojik şartlar takip edilerek icra edildiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, mayın ya da şüpheli bir cismin varlığına ilişkin yapılacak ihbarlarda, azami derecede detaylı bilgi (tespit zamanı, cismin mevkii, ihbarı yapan gemi ya da kişi, cismin görsel olarak tarifi ve mümkünse fotoğrafı vb.) verilmesinin ihbara yönelik unsur görevlendirilmesi açısından önem arz ettiği hususları belirtilmekte olup  konunun sektöre duyurularak patlayıcı madde veya şüpheli cisimlere yönelik yapılacak ihbarlarda mümkün olduğunca detay bilginin ve mümkünse cisme ilişkin görselin de temin edilerek ivedilikle ilgili kurumlara bildirim yapılmasının sağlanması istenmektedir.


Yazının orijinalini indirmek için burayaburaya tıklayınız.