6 Ocak 2014

Sisli günler…

ile editör

istanbulda yogun sisMarmara bölgesi başta olmak üzere İzmir, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Kocaeli, Muğla, Çankırı, Ağrı, Isparta, Karabük ve Bartın ‘da yoğun sisli günler yaşıyoruz.

Özellikte İstanbul Boğazı‘nın son iki günde iki kere sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılıp yeniden açıldığını yaşadık.

Peki  biz denizciler için en zor seyir şartlarından birini oluşturan siste ne yapmamız gerektiğini biliyor, hatırlıyor muyuz?

Sınırlı görüş şartlarında gemilerin kullanması gereken ses işaretlerini hatırlayalım;


Motorlu ve seyir halindeki gemi her iki dakikada bir uzun düdük çalar.

Motorlu ama seyir halinde olmayan gemi her iki dakikada bir iki uzun düdük çalar.

Motorlu olmayan ve seyir halinde olan gemi her iki dakikada bir bir uzun iki kısa düdük çalar.

Motorlu veya motorsuz her türlü gemi demirli olduğu durumda her bir dakikada bir beş saniye süreyle hızlı kampana (zil) çalar.
(Boyu 100m ve büyük gemiler baş tarafta çalan kampananın hemen ardından beş saniye süreyle kıç tarafta gong çalacaktır.)

Karaya oturmuş gemi demirli gemilerin verdiği işaretin aynısını verecek, öncesi ve sonrasında üç kısa kampana vuruşu yapacaktır.
 fog

Diğer işaretleri aşağıdaki paragraftan okuyabilirsiniz;

Kısıtlı görüş şartlarıyla ilgili Uluslarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü – DÇÖT (The International Regulations for Preventing Collisions at Sea – ColReg) ‘nün 35 maddesi şöyle diyor;

KURAL : 35
Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleriGörüş şartları kısıtlı olan bir alan içinde veya yakınında, gece veya gündüz, bu Kuralda belirtilen işaretler aşağıda yazılı olduğu gibi kullanılacaklardır :

(a) (a) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla bir uzun düdük çalacaktır.

(b) Yolda olan fakat durup su üzerinde ilerlemeyen, kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında da yaklaşık iki saniyelik süre bulunacaktır.

(c) Kumanda altında bulunmayan, manevra yapma gücü kısıtlı olan, su çekimi nedeniyle kısıtlı olan, yelkenli tekne balıkçılıkla, uğraşan diğer bir tekneyi çekerek veya yedekleme işi ile uğraşan bir tekne, bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirtilen işaretler yerine aralarında iki dakikadan fazla bir süre olmayan aralıklarla üç düdükten birisi ardından çalacak ve bu üç düdükten birisi uzun olacak ve bunu iki kısa düdük takip edecektir.

(d) Bir tekne veya birden fazla tekne yedekleniyorsa, yedeklenen son tekne eğer içinde adam varsa aralarında iki dakikadan fazla bir süre olmayan aralıklarla düdüğü birbiri ardından çalacak ve bu dört düdükten biri uzun olacak ve bunu üç kısa düdük takip edecektir. Eğer mümkün olursa bu işaret, yedekleyen teknenin verdiği işaretten hemen sonra verilecektir.

(e) İterek yedekleyen bir tekne ile bunun önünde ileri itilerek yedeklenen bir teknenin birleşik bir birim teşkil etmek üzere birbirlerine sıkıca bağlandıkları durumlarda bunlar kuvvetle yürütülen bir tekne gibi sayılacak ve bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirtilen işaretleri göstereceklerdir.

(f) Demirli olan bir tekne bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla, seri bir şekilde ve yaklaşık olarak beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır. Boyları 100 metre veya daha, uzun olan teknelerde kampana teknenin baş tarafından verecek ve kampananm çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak, beş saniye süre ile ses verecektir. Demirli olan bir tekne ek olarak, yaklaşan bir tekneye bulunduğu yeri ve çatışma olasılığını ihtar etmek üzere, bir kısa bir uzun ve yine bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç düdük çalabilir,

(g) Karaya oturan bir tekne bu kuralın (f) paragrafında belirtilen kampana işaretini, gerekiyorsa gong işaretini verecek, buna ek olarak kampanasını çalmaya başlamadan hemen önce ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanasına üç ayrı ve belirgin darbeli vuruşlar yapacaktır. Karaya oturan bir tekne, ek olarak uygun düdük işareti de verebilir.

(h) Boyu 12 metreden daha kısa olan bir tekne yukarıda belirlenen işaretleri vermek zorunluluğunda olmayacak, vermediği takdirde, aralarında iki dakikadan fazla süre bulunmayan diğer bir yeterli ses işareti verecektir.

(i) Kılavuzluk görevi ile uğraşan bir kılavuz teknesi bu kuralın (a), (b) veya (f) paragraflarında belirtilen ses işaretlerine ek olarak, dört kısa düdükten oluşan bir tanınma işareti verebilir.