18 Ocak 2023

Yeni Amatör Denizcilik ve Özel Tekneler yönetmeliği yayınlandı

ile editör

Amatör denizcilerin pratik eğitimlerini de düzenleyen yeni “ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAKİ KŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yeni yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları tanımlamak olarak belirtilmiş.

Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teorik eğitimin ardından 90 gün içinde pratik uygulama eğitimine katılmak zorunluluğu getirilen yeni yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118-3.htm