17 Mayıs 2024

Yunanistan’dan ticari yatlara yeni vergi – TEPEDAH

ile editör

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 02.05.2024 tarih ve 00096190961 sayılı yazıda özetle;

Yunan bayraklı ve yabancı bayraklı teknelerin ticari tur teknelerinin Yunanistan’daki seferlerinin faaliyetlerini düzenlemek amacıyla 2022 yılında 4926 sayılı “Yatların ve Günübirlik Turistik Teknelerin Faaliyetlerinin Hukuki Çerçevesinin Çağdaşlaştırılması, Ticari Tur Teknelerinin rekabetinin Güçlendirilmesi ve Diğer Hükümler” başlığı ile bir kanun kabul edildiği,

Kanunun 8. Maddesinde “Başka bir ülkenin kanunlarına göre ticari tekne olarak tanımlanan teknelerin faaliyetlerinin şartları“nın 9. maddesinde ise “Bahse konu faaliyetler çerçevesinde ödenecek harçlar ve miktarlarının hesaplanması” ile ilgili hükümlerin yer aldığı,

Kanunun 8. Maddesi hükümlerinin ülkemizdeki deniz turizmi reklam sektöründe kısaca “Yunan Adaları Turu” olarak duyurulan deniz turizmi kapsamında faaliyet gösteren tekneleri kapsadığı,

Kanunun 9. Maddesinin ise Yunan Hazinesine ödenecek “Başka Bir Ülkenin Kanunlarına Göre Tanınan Ticari Tekne Harcı(TEPEDAH) hesaplama yönteminin meblağları ve ödeme usullerini belirlediği,

Ancak, bahse konu 2 maddenin yorumunun yapılmamış olması ve bu çerçevede yapılacak işlemlere ilişkin dijital platformun (e-Charter Permission) hazırlanmamış olmasından dolayı Kanunun kabul edildiği 2022 yılından bugüne kadar Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı tarafından uygulanmadığı,

Rodos’ta faaliyet gösteren Yunan ticari yat acente yetkililerince Yunan Gümrük makamlarından edinilen bilgilerin paylaşıldığı belirtilerek, buna göre;

Yunan adalarına 4 gün gezi düzenleyecek 12 metre uzunluğunda bir ticari Türk teknesinin halihazırda ödemekte olduğu normal vergi ve resimlere ilave olarak 860 Euro TEPEDAH harcı,

24 metre uzunluğunda bir ticari teknenin ise ilave 1.830 Euro TEPEDAH harcı, ödemesi gerektiğinin öğrenildiği,

Yunan makamlarınca turizm sezonunun başında yürürlüğe konmuş olan TEPEDAH harcı uygulamasında AB üye devletleri bayrağı taşıyan teknelere yönelik bir ayrıcalık yer almadığı ve Yunan bayraklı ticari tekneler haricinde tüm ticari tekneleri kapsadığı, coğrafi yakınlığı ve işletme maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle, ülkemiz limanlarımdan çıkışlı Ege adalarına yönelik ticari tekne işletmeciliğinin en fazla Türk bayraklı tekneler tarafından yapıldığı ve özellikle pandemi sonrası ülkemiz Ege kıyılarında yönelik yurtdışı turistik paketlerin “Yunan adaları turu” şeklinde artan oranda pazarlandıkları gözönünde bulundurulduğunda en çok etkilenecek ülkenin Türkiye olduğu anlaşılıyor.