DSC-Digital Selective Call Nedir?

DSC (Digital Selective Call – Seçmeli Sayısal Çağrı) Normal VHF deniz telsiz cihazlarında yapılan herkesin duyduğu sesli çağrılardan farklı olarak gemiden gemiye, gemiden karaya veya karadan gemiye yapılabilen özel çağrı ve mesajlaşmalardır. Bu sistem üzerinden haberleşme değil sadece çağrı yapılır ve kısa mesajlar iletilebilir. Yapılan çağrıyı ve mesajlaşmayı ilgili olmayan hiçkimse görmez/duymaz, sadece çağrı yapılan istasyon(lar) bu çağrıyı duyar ve mesajları alabilir. Böylece kanallarda gereksiz ses kirliliği, yanlış anlaşılmalar ve trafik engellenmiş olur.

Eğer DSC ile tehlike, aciliyet veya emniyet mesajı yayınlanırsa bu direk olarak ilgili tüm istasyonlara iletilir. (E-Posta ile birçok kişiye mesaj göndermek gibi..) VHF Deniz telsiz sisteminde DSC için kullanılan kanal 70 nolu (156.525MHz) kanaldır. Dolayısı ile 70 nolu kanal normal ses görüşmelerinde kullanılmaz.

Çağrıya ilgili istasyon(lar) cevap verdiğinde çağrının cinsine göre otomatik olarak ilgili kanala geçilir ve Radyo Telefon (VHF Deniz Telsizi) üzerinden normal sesli haberleşme yapılır. Eğer yapılan çağrı acil durum (Distress) çağrısı ise çağrı alındığında otomatik olarak 16. kanala geçiş yapılır ve acil durum haberleşmesi buradan devam eder.

DSC üzerinden mesajlaşma olarak bahsedilen özellik cep telefonlarındaki SMS gibi bir mesajlaşma olmayıp sadece acil durum çağrılarında önceden tanımlanmış gemi bilgilerinin (MMSI no, koordinat, acil durum niteliği vb.) otomatik olarak gönderilmesidir.

DSC‘nin avantajları şöyle sıralanabilir;
– Çağrı yapıldığında cihaz üzerindeki alarm ile haber verildiği için cihaz başında bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırması.
– Çağrı kanallarında uzun süren ve bazen anlaşılamayan haberleşmenin engellenmesi.
– İlgili istasyonlar çağrı yapılan kanalda olmasa dahi o çağrıyı alabilmesi.
– İletişim kurulmak istenilen geminin haberleşme menzili içinde olup olmadığının öğrenilmesi.

DSC kullanımında tüm dünyadaki istasyonları (DSC telsiz cihazlarını) tanımlamak için her gemiye ve kara istasyonuna özel olarak tanımlanan MMSI (Maritime Mobile Service Identity) numaraları kullanılmaktadır.