14 Nisan 2023

14.03.2023 tarihinde yapılan (2023/1) Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları

ile editör

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan, Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 14/03/2023 tarihinde yapılan (2023/1) toplantı karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince;

1 – Gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak suçundan,

–   Yat Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası ile askı süresinin sonunda gemi insanı tarafından tam teşekküllü Devlet Hastanesinin Psikiyatri bölümünden alınmış “Gemiadamı Olmasına Engel Teşkil Edecek Durumu Bulunmadığına” dair sağlık raporu”nun idareye sunulması,

–   Kaptan, Uzakyol Kaptan, Uzakyol Başmühendis ve Yat Kaptanı yeterlik belgesine sahip beş gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

–    Uzakyol Başmakinist, Makine Zabiti, Uzakyol Kaptan, Uzakyol Birinci Zabit, Başmakinist ve İkinci Makinist yeterlik belgesine sahip yedi gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,

–   Uzakyol Birinci Zabit ve İkinci Makinist yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, ihtar cezası verilmesine, Yönetmeliğin yedinci fıkrasında düzenlenen “İhtar cezası verilen gemiadamlarının, karar tarihinden itibaren on iki ay içerisinde ikinci kere ihtar cezası almaları durumunda yeterlik belgeleri altı ay süre ile askıya alınır.” hükmünün gemiadamına ihtaren hatırlatılmasına,

2 – Denizcilik örf ve adetlerine teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi kasıtlı olarak ihmal etmek suçundan,

–  Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası verilmesi ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması,

3 – Gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme, ve baskı uygulamak suçundan,

–  Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

–  Uzakyol Makine Tayfası yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası verilmesine ve askı süresinin sonunda gemi insanı tarafından tam teşekküllü Devlet Hastanesinin Psikiyatri bölümünden alınmış “Gemiadamı Olmasına Engel Teşkil Edecek Durumu Bulunmadığına” dair sağlık raporunun İdareye sunulmasına,

 

4 – Alkol veya uyuşturucu etkisiyle görevini uygun şekilde yapmamak veya göreve gelmemek suçundan,

–  Usta Gemici ve Sınırlı Kaptan yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

5 – Gemiadamları sınavlarında kopya çekmek suçundan,

–  Gemiadamı yeterlik sınavına giren bir kişiye ihtar cezası ile girdiği sınavın iptal tarihinden itibaren 6 ay süre ile sınava girmeme cezası verilmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması

 

kararları alınmıştır.