14 Ocak 2024

2024 Yılında Yürürlüğe Girecek MARPOL, SOLAS, MLC Kuralları

ile editör

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS74) ve ilgili Kodlar, Denizlerin Gemiler Tarafından  Kirletilmesinin  Önlenmesine  Dair  Uluslararası  Sözleşme  (MARPOL  73/78)  ve Denizcilik  Çalışma  Sözleşmesi  (MLC  2006)’ne  gelen  ve  2024  yılında  yürürlüğe giren/girecek  olan uluslararası kurallar aşağıda özet olarak ekte yer almaktadır;

 

1- Yedekleme ve Bağlama Ekipmanları Gerekliliği Değişimi

– 1 Ocak 2007 tarihinde veya sonrasında inşa edilen gemiler SOLAS Kural II-1/3-8

Madde 46 arası gereklilikleri sağlayacaktır.

Gemiler, geminin normal işletimi ile ilgili tüm çekme ve bağlama işlemlerinin güvenli bir

şekilde yürütülmesini sağlamak için yeterli emniyetli çalışma yüküne sahip düzenlemeler,

ekipman ve donanımlarla donatılacaktır.

Yukarıdaki paragraf uyarınca sağlanan düzenlemeler, teçhizat ve donanımlar İdare’nin veya

İdare tarafından tanınan bir kuruluşun gerekliliklerini karşılayacaktır.

Bu kapsamda sağlanan her bir donanım veya teçhizat elemanı, destekleyici gemi yapısının

mukavemeti ve ona bağlanması dikkate alınarak, emniyetli çalışmasıyla ilgili sınırlamalarla

birlikte açıkça markalanacaktır.

– İnşa sözleşmesi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan; omurga kızağa konuluş tarihi 1 Temmuz

2024 ve sonrası olan veya teslim tarihi 1 Ocak 2027 ve sonrası olan gemiler SOLAS Kural

II1/3‐8 Madde 7-8 gerekliliklerini sağlayacaktır.

3000 GT VE üzeri gemilerin bağlama düzeneklerinin dizaynı ve halatları da içerecek şekilde

bağlama ekipmanlarının seçimi MSC.1/Circ.1619’a uygun olmalı ve gemiye özgü bilgi

sağlanmalı ve gemide tutulmalıdır.

3000 GT altı gemiler yukarıdaki gerekliliği mümkün olduğunca sağlamalıdır veya İdare’nin

ulusal standartlarına uygun olmalıdır.

Bütün gemilerin halatları da içerecek şekilde bağlama ekipmanlarının denetim ve bakımı

MSC.1/Circ.1620’ye uygun olarak yapılmalıdır.

Ayrıca, yedekleme ve bağlama ekipman ve bağlantı parçaları ile ilgili “Gemide çekme ve

bağlama ekipmanına ilişkin rehber” (MSC.1/Circ.1175/Rev.1) güncellenmiştir.

– 1 Ocak 2024 sonrası serviste olan (mevcut ve yeni) SOLAS’a tabi tüm gemiler ise

SOLAS Kural II-1/3-8 Madde 9 gereklerini sağlayacaktır.

Tüm gemiler için, halatlar da dahil olmak üzere bağlama ekipmanı denetlenecek ve kullanım

amaçlarına uygun bir durumda tutulacaktır.

Söz konusu gerekliliklere, yeni gemiler için cargo ship safety construction sertifikası başlangıç

denetiminde; mevcut gemiler için ise, 1 Ocak 2024 sonrası ilk Safety Construction yıllık sörvey

veya Passenger safety sertifikası yenileme sörveyinde bakılacaktır. Söz konusu denetimlerde

MSC.1/Circ.1620 kapsamında aşağıda yer verilen hususlar kontrol edilmelidir:

Bağlama operasyonları, bağlama halatları da dahil olmak üzere bağlama ekipmanının

denetimi ve bakımı için prosedürler oluşturulmalı. (Par. 3.1 ve 7)

– Bağlama halatlarının, kuyrukların ve ilgili eklentilerin tanımlanmasını ve kontrolünü

sağlayacak prosedürler oluşturulmalı. (Par. 3.3)

– Bağlama halatlarının, bağlama halatı kuyruklarının ve ilgili bağlantılarının periyodik

muayenesi gemideki bakım planına veya eşdeğer bakım yönetim sistemine dahil edilmelidir.

(Par. 4.1.1)

– Bağlama halatlarının değiştirilmesi için üretici kriterleri mevcut olmalıdır. (Par. 4.3.1)

– Orijinal tasarım konsepti, ekipman, düzenlemeler ve spesifikasyonların kayıtları gemide

bulunmalıdır. (Par. 4.4.4).

Bağlama halatları, birleştirme zincirleri ve sentetik kuyruklar için üretici test sertifikaları

gemide bulundurulmalı ve varsa ekipmana uygun şekilde bağlanmalıdır. (Par. 6.2)

– Yukarıdaki bilgilerin toplanması için gemide bir doküman sağlanmalı ve yukarıda listelenen

bilgilerin nasıl dosyalandığı ve toplandığı açıklanmalıdır.

Konu ile ilgili yayınlanan dokümanlar:

– MSC.474(102)/SOLAS II-1/3-8, “Çekme ve bağlama ekipmanı”

– MSC.1/Circ.1175/Rev.1, “Gemide çekme ve bağlama ekipmanına ilişkin rehber”

– MSC.1/Circ.1619, “Güvenli bağlama için bağlama düzenlemelerinin tasarımı ve uygun

bağlama ekipmanı ve donanımlarının seçimine ilişkin rehber”

– MSC.1/Circ.1620, “Halatlar dahil bağlama ekipmanlarının denetimi ve bakımı için kılavuz”

– MSC.1/Circ.1362/Rev.2 SOLAS II-1 Çekme ve bağlama ekipmanları IMO ortak yorumlar,

14.07.2023 tarihinde yayınlanmış olup yeni gerekliliklerle ilgili çeşitli yorumlar içermektedir.

Söz konusu yorumlara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Bağlama donanımları üzerindeki markalamalar

Kızağa konuluş tarihi, 1 ocak 2007 tarihinde veya sonrasında olan gemiler, babalar, palangalar,

makaralar ve ırgatlar da dahil olmak üzere her bir donanım veya ekipman parçasını, emniyetli

çalışmasıyla ilgili (swl ve tow) açıkça markalanmalıdır.

Bağlama ekipmanının muayene ve bakım kayıtları

Son periyodik sörveyden bu yana demirleme ekipmanının muayene ve bakımı ile demirleme

halatlarının muayene ve değişimine ilişkin kayıtlar güncel tutulmalı ve gemide hazır

bulundurulmalıdır.

Çekme ve Bağlama Ekipmanı İşletim Planı (Management Plan)

Bağlama ekipmanı denetimi ve bakımı için işletim planları.

– Bağlama ekipmanının bakımı için prosedürler.

– Bağlama halatlarının parçalarının tanımlanması ve kontrolünü sağlayacak prosedürler.

Bakım planının veya eşdeğer bakım yönetim sisteminin bir parçası olarak bağlama

halatlarının, bağlama halatı uç kısımlarının ve ilgili bağlantılarının periyodik muayenesi.

2- GMDSS Gereklilikleri Modernizasyonu için SOLAS Değişimleri

Bölüm IV, bölümün tamamı GMDSS mevcut teknolojileri ve uydu sağlayıcılarının

modernizasyonu aracılığıyla güncellenmiş, GMDSS’e tabi gemiler için taşıma gereklilikleri

değişmemiştir.

Bölüm III, iki yönlü VHF telsiz telefon aparatı ve arama kurtarma yer belirleme cihazlarının

gereklilikleri Bölüm IV’e taşınmıştır.

Sertifika formatları uygun şekilde güncellenmiştir. Ayrıca, MSC.497(105) ile SOLAS Protokol

1988 sertifikaları da güncellenmiştir.

A1’den A4’e kadar olan deniz alanlarının tanımları, coğrafi kapsama alanının çeşitli uydu hizmet

sağlayıcıları arasında değişebileceğini yansıtacak şekilde değiştirilmiştir.

Inmarsat GMDSS için uydu iletişim hizmetlerinin tek onaylı sağlayıcısı iken IMO, 2018 yılında

Iridium’u da bu tür hizmetlerin sağlayıcısı olarak tanımış ve SOLAS’ın 2020 güncellemesi,

sağlayıcıya özgü terimleri daha genel olan “Tanınmış Mobil Uydu Hizmeti” ile değiştirilmiştir.

1994 ve 2000 Yüksek Hızlı Tekneler (HSC) Kodları, Özel Amaçlı Gemiler (SPS) Kodu ve

Mobil Açık Deniz Sondaj Üniteleri (MODU) Kodunda değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SOLAS Bölüm III ve IV’ün yeniden

düzenlenmesinin bir sonucu olarak mevcut SOLAS sertifikalarının süreleri dolmadan önce

yeniden düzenlenmesine gerek yoktur.

MSC.496(105), MSC.497(105), MSC.499(105), MSC.498(105)

3- Su Geçirmezlik Bütünlüğü (Watertight Integrity)

SOLAS Bölüm II-1’de su geçirmez bölümlere geçen kapılar, kapaklar ve valflerle ilgili

değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında inşa edilecek yeni yük ve yolcu gemilerine

uygulanacak olup mevcut gemiler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. MSC.474(102)

4- Su Seviye Dedektörü Gerekliliği için SOLAS Değişimi (SOLAS Böl. II-1 Kural 25-1)

01 Ocak 2024 ve sonrasında inşa edilen dökme yük gemileri ve tankerler dışındaki birden fazla

ambarlı yük gemileri kuru yük için her bir ambarda su seviye dedektörü teçhiz edilmelidir.

Tamamen fribord güvertesi üzerindeki yük ambarları için su seviye dedektörü gerekli değildir.

MSC 482(103)

5- Su Geçirmez Kaportalar

Çeşitli Kodlarda yer alan su geçirmez kaporta gereklilikleri uyumlaştırılmıştır.

Kaporta tipleri, teknik gereklilikler ve terminolojideki uyumsuzluklara çözüm getirilmiştir.

Değişiklikler, kargo gemilerine uygulanacaktır.

6- FSS Kod Kabin Balkonları Yangın Algılama Sistem Gerekliliği (FSS Kod Bölüm 9)

Yeni yük/yolcu gemileri ile ilgili eklenen paragrafa göre, kabin balkonlarına tekil olarak

belirlenebilen sistem teçhiz edildiğinde, sistem bir arıza nedeniyle etkisiz hale getirilen tekil

olarak belirlenebilir yangın dedektörlerinin sayısı ve konumu belirlenebilir sistemli bir

bölümdeki eşdeğer bir bölümden daha büyük olmayacak şekilde düzenlenmişse her bir yangın

dedektöründe izolatör modüllerinin sağlanmasına gerek yoktur. MSC 484(103)

7- Can Kurtarma Araçları

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

– Yeni kurtarma botlarının 700 kg’dan az olanlarının denize indirme tertibatının

depolanmış mekanik güce sahip olması gerekmez, ancak bir kişi tarafından kullanılması

mümkün olmalıdır.

– Serbest düşmeli filikaların, denize indirme düzenekleri üzerinde ek dinamik yükler

olmadığından, sakin suda 5 knot’a kadar hızlarda ilerleyen gemi ile denize indirme testine tabi

tutulmasına gerek olmayacaktır.

– İki farklı makine, şaft, yakıt tankından oluşan iki bağımsız tahrik sistemi ile donatılmış

filikaların batmayan küreklerle donatılmasına gerek yoktur. MSC. 459(101)

Not: 2 Kasım 2022 tarihli bildirimimizle, Türk Bayraklı gemilerde 01.01.2024 tarihi

öncesinde gemiye kurulmuş olan kurtarma botlarında belirlenmiş bazı şartların

sağlanması ile LSA Kod 6.1.1.3 paragrafında belirtilen depolanmış güç kaynağına eşdeğer

uygulama olarak kabul edileceği bildirilmiştir.

8- LSA Kod Can Kurtarma Botu Dayanım Gerekliliği Değişimi

01.01.2024 sonrasında inşa edilen tüm gemiler:

Geminin sakin suda 5 knot sürate kadar yol yaptığı durumlarda, filikanın denize indirme ve

yedeklenme gerekliliğinin serbest düşmeli filikalara (Free fall) uygulanmayacağını

netleştirecek ifade eklenmiştir. MSC 485(103)

9- Can Kurtarma Araçları Üretim/Kurulum/indirme testleri (SOLAS Kural III/33)

20.000 GT ve üzeri yük gemileri can kurtarma botu indirme/bindirme düzenekleri;

Can kurtarma filikalarının gemi sakin suda 5 knot’a kadar hızlarda ilerlerken indirilebilmesi

gerekliliği sadece matafora ile indirilen filikalara uygulanacak şekilde değiştirilmiştir. MSC

488(103)

10- Yakıt olarak LNG kullanan gemiler için gereklilikler

Yeni gemiler için IGF Kod değişimleri, makine alanları dışında emniyetli yakıt dağıtımı;

Koferdamlar, yakıt dağıtımı ve yangından korunma ile ilgili değişiklikler,

LNG yakıt alanlarında sabit yangın söndürme sistemleri.

MSC458 (101), MSC 475(102), MSC 476(102)

11- SOLAS kapsamında bulunan sertifikalardaki değişiklikler

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren kural ile aşağıdaki sertifikalara güncelleme gelmiştir.

MSC. 497(105)

– Passenger Ship Safety Certifıcate

– Cargo Ship Safety Equipment Certificate

– Cargo Ship Safety Radio Certificate

– Cargo Ship Safety Certifıcate

MSC. 456(101)

– Record of Equipment For Cargo Ship Safety (Form E)

– Record of Equipment For Passenger Ship Safety (Form P)

TITLE 3. Item 8.1 “Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator”.

“UYGUN OLMAYANI İPTAL EDİN” dip notu eklenmiştir.

12- MARPOL Güncellemeleri

– Arktik sularda bölgesel atık alım tesisleri ve çöp kayıt defteri:

100 GT ve üzeri gemiler ile 15 ve daha fazla kişi taşımak üzere belgelendirilmiş gemiler ve

sabit ve yüzer platformlar için 1 Mayıs 2024’de çöp kayıt defteri zorunlu olarak uygulanacaktır.

MEPC.360 (79).

– Akdeniz’in Sülfür Oksit (SOX) Kontrol Bölgesi olarak (ECA) belirlenmesi:

Değişiklik 1 Mayıs 2024’te yürürlüğe girecek, gemiler 1 Mayıs 2025’ten itibaren içeriği % 0,10

m/m SOX olan yakıtlar kullanacaktır. MEPC.361 (79).

13- Endüstriyel personel istihdam eden gemiler için emniyet tedbirleri (SOLAS XV)

1 Temmuz 2024 tarihinde veya sonrasında inşa edilen 500 GT ve üzeri, 12’den fazla endüstriyel

personel taşıyan yük gemileri ve yüksek süratli tekneler SOLAS’ın yeni bölümüne göre;

– Uygun olduğu şekilde, bölüm I veya bölüm VIII veya bölüm X uyarınca bir yük gemisi

veya yüksek hızlı kargo gemisi olarak sertifikalandırılmalıdır,

– IP Kodunun gereksinimlerini karşılamalıdır ve

– I/8, I/9 ve I/10 düzenlemelerinin veya HSC Kodun 1.5 ila 1.9 bölümlerinin

gerekliliklerine ek olarak, IP Kodda belirtildiği gibi sörvey yapılacak ve sertifikalandırılacaktır.

IP Kod; Personelin emniyetli transferi, bölmeleme ve stabilite, makine donanımları,

elektrik donanımları, periyodik olarak adamsız makine mahalleri, yangın emniyeti, can

kurtarma araçları ve düzenlemeleri, tehlikeli maddeler konularında gereklilikleri içermekte

olup; 1 Temmuz 2024 tarihinden önce inşa edilen, İdare tarafından Geçici tavsiyelere (kar.

MSC.418(97)) uygun olarak 12’den fazla endüstriyel personel taşımasına izin verilen yükgemileri ve yüksek hızlı tekneler, emniyetli transfer, yangın emniyeti ve LSA gerekliliklerini 1

Temmuz 2024’ten sonra birinci ara/üçüncü periyodik veya yenileme sörveyinde, hangisi önce

gerçekleşirse, sağlamalıdır.

MSC.521(106), MSC.527(106).

14. ESP Kod Değişimleri (2022)

Dökme yük gemileri ve tankerler;

Balast tanklarının sert koruyucu kaplamasının “POOR” değerlendirmesi durumunda yıllık

olarak muayene edilmesi ve muayenenin aynı tipteki diğer balast tanklarını kapsayacak şekilde

genişletilmesi gerekliliklerinin, kaplamanın “GOOD” değerlendirilmemesi durumunda aynı

şekilde yıllık olarak muayene edilmesi ve muayenenin aynı tipteki diğer balast tanklarını

kapsayacak şekilde genişletilerek yapılması gerekecektir. MSC.525(106)

15- Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) 2022 Değişimleri

23.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MLC kabul edilen değişiklikler ile; denizcilerin, özellikle artan sayıda kadın denizciye uyacak

şekilde uygun boyutta kişisel koruyucu donanıma sahip olması, denizciler için kaliteli içme

suyunun ücretsiz olması, devletlerin ayrıca terk edilmiş denizcilerin hızlı bir şekilde ülkelerine

geri gönderilmesini kolaylaştırması, devletlerin, acil yardıma ihtiyacı olan denizcilere tıbbi

bakım sağlaması ve gemide ölen denizcilerin naaşlarının ülkelerine geri gönderilmesini

kolaylaştırması, denizcilere gemi sahipleri tarafından uygun sosyal temas sağlanması ve

ülkelerin limanlarında internet erişimi sağlaması, denizcilerin parasal kayıplarını tazmin etmek

için işe alma ve yerleştirme servisleri yükümlülüğüne ilişkin hakları konusunda

bilgilendirilmesi, denizcilerin ölümlerinin kaydedilmesi ve yıllık olarak ILO’ya rapor edilmesi

ve ilgili verilerin yayınlanması gerekecektir.