19 Ocak 2024

Özel yat ile tanker çatışması kaza raporu

ile editör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’ndan gönderilen 02.01.2024 tarihli ve 1638043 sayılı özet içeriği aşağıda sunulan yazıda, 25 Ağustos 2022 tarihinde Çanakkale Boğazı’nda kuzey-güney seyri yaparak Novorossiysk-Rusya’dan Perama-Yunanistan’a seyir etmekte olan yakıt tankerinin Çanakkale Köprüsü yakınlarında bir özel yat ile pruva pruvaya çatışması sonucu yatın tamamen zayi olması ile sonuçlanan Deniz Kazası İnceleme Raporuna yer verilmektedir.

 

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda;

 

Özel yatın, Çanakkale Boğazı içinde kendisi için ayrılmış trafik şeridinden ayrılarak karşı trafik ayrım hattına geçmiş, genel trafik akımı içinde Ege Denizi’ne doğru ilerleyen tankerinin önüne çıkarak kaza oluşumunda etkin rol oynadığı,

Özel yatın boyunun 20 metreden az olan bir tekne olması sebebiyle Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) Kural 10 gereği bir trafik şeridini takip eden herhangi bir kuvvetle yürütülen teknenin emniyetle geçişini engellememesi gerektiği, ancak yatın COLREG Kural 10 ihlali yaparak tankerinin emniyetli geçişini tehdit ettiği,

Tankerin Emniyet Yönetimi Sistemi’nin geminin seyriyle ilgili düzenlemeler kısmında köprüüstünde 3 kişi olmasının tavsiye edilmesine rağmen, köprüüstünde 1 serdümen (I. Zabit) ve 1 gemi kaptanı olmak üzere toplam 2 kişi bulunmakta olduğu ve gözcülük görevi için köprüüstünde ayrı bir kişi görevlendirilmediği,

Tankerde köprüüstü vardiya personelinin boğaz seyrinde aktif olan radar görüntülerini kontrol etmediği, gerek Elektronik Harita’da (ECDIS) gerekse radarda ekosu görünen ve pruva yönünde yaklaşmakta olan yatı görmeyerek çatışmadan kaçınamadığı,

Tankerin köprüüstü ekibi ve baş üstünde gözcülük yapmak ve acil durumlarda demir atmak üzere görevlendirilen güverte reisinin, gemilerine doğru pruva yönünden yaklaşmakta olan yatı son ana kadar fark edemediği bu nedenle tankerin kaptanı çatışmadan kaçınma manevrasına geç başladığı,

Tankeri personelinin, çatışmanın ardından gerekli ihbar ve iyi denizcilik uygulamalarını yerine getirerek olayda can kaybının önüne geçilmesi için gerekli bildirimleri yaptığı,

Yat sahibinin kaza yaptığı esnada 8 saattir yatı sevk ve idare ettiğinin anlaşıldığı,

Yat sahibinin Çanakkale Boğaz seyri için yaptığı planlamanın akşam saatlerine tekabül ettiği, Radarı bulunmamasına rağmen karanlıkta seyir etmekten imtina etmediği,

Kaza esnasında bölgede hüküm süren hava ve deniz koşullarının incelenen deniz kazasına etki etmediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nca

 

Şirket Emniyet Yönetimi Sistemi’nde de yer alan, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Kodunun (STCW) Seyir Vardiyasının gerekliliklerinin, köprüüstü gözcülüğü ile beraber radar takibi görevlerinin de ayrı kişilerce etkin bir şekilde uygulanıyor olduğundan emin olunması,

 

Türk Boğazlarını kullanarak yapılacak seyir planlamalarında, boğazlarda geçirilecek sürenin gün ışığından azami derecede faydalanılacak şekilde yapılmasına yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

 

İlgili kaza raporuna aşağıdaki linkten ulaşalabilir;

https://ulasimemniyeti.uab.gov.tr/uploads/pages/deniz/karakuz-pearl-deniz-emniyeti-inceleme-raporu.pdf