25 Kasım 2023

Torba yasa ile tekne bağlama kütüğü ruhsat harçlarına zam!

ile editör

24.Kasım.2023 günü TBMM‘ye sunulan torba yasa ile teknelerin kayıt edildiği bağlama kütüğü ruhsatnameleri için alınan harçlar Madde 28 kapsamında aşağıdaki gibi değiştirilmesi teklif edilmiş.

MADDE 28– 492 sayılı Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü
ruhsatnamelerinden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün birinci paragrafı tarifeyle birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bağlama kütüklerine kaydedilen
gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracımn
boyuna göre her yıl için):
0-5 metre arası muaf
5 metreden 7 metreye kadar olanlardan (5.000,00 TL)
7 metreden 9 metreye kadar olanlardan (7.500,00 TL)
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan (10.000,00 TL)
12 metreden 15 metreye kadar olanlardan (15.000,00 TL)
15 metreden 20 metreye kadar olanlardan (25.000,00 TL)
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan (50.000,00 TL)
30 metreden büyük olanlardan (100.000,00 TL)
alınır.”
“Ruhsatnamenin birden fazla yıl için düzenlenmesi durumunda harç, ruhsatnamenin
düzenlendiği ya da yenilendiği tarihte geçerli harç tutarı ile ruhsatnamenin geçerlilik süresinin
çarpımı suretiyle hesaplanır.”